Natječaj za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zanimanja

Obrtnička komora Međimurja objavljuje natječaj za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zvanja za školsku godinu 2022./2023.

Općina Goričan osigurala je sredstva za dodjelu stipendija određenom broju učenika koji se jave na natječaj s prebivalištem na području općine Goričan.

Svi koji se žele natjecati za stipendiju moraju ispunjavati sve uvjete i dostaviti svu dokumentaciju koja se traži prema natječaju, zajedno s obrascima za natječaj.

Dokumentacija je dostupna na linku.

Prijavnice s kompletnom dokumentacijom treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, I.G.Kovačića 4, najkasnije do 21. prosinca 2022. godine.