Novčane potpore novopečenim roditeljima

Na 2. sjednici Općinskog vijeća održanoj 14. 09. 2021. godine izmijenjen je i dopunjen plan proračuna za 2021., čime su osigurana sredstva za povećanje rodiljnih naknada za 100 % pa će tako Općina Goričan od ove godine isplaćivati 4.000 kuna za svako novorođeno dijete koje ima prebivalište na području Općine Goričan

Vodeći računa o svojim mještanima, nakon uvođenja usluge "e-novorođenče", Općina Goričan za 100% je povisila jednokratne naknade za novorođenu djecu, te će naknada sada iznositi 4000 kn.

use Cache;