Novih 199 ha poljoprivrednog zemljišta ide u zakup

U ponedjeljak, 21. veljače 2011. godine održana je druga ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća u Goričanu na kojoj je donešena Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Goričan, te Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Goričan za k.o. Goričan. Ukupni zakup iznosi 368 ha, od čega je od prošle godine u zakupu 168,88 ha, a preostali dio površine od 199,12 ha ide u zakup ove godine.

 

Na povrat otpada 20,22 ha. Trenutno se prikuplja sva potrebna dokumentacija i očitovanja nakon čega se ista šalje u Zagreb na Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kako bi se dobila suglasnost. Imenovana je Komisija za otvaranje i ocjenjivanje ponuda zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u sljedećem sastavu: Krznar Zvonko, Kranjčec Damir, Horvat Ivan, Kovač Dragutin i Al Mufleh Mohamed. Također je donesena Odluka o  izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Goričan za površine oko graničnog prijelaza gdje bi se omogućila izgradnja solarne elektrane, te u poduzetničkoj zoni koja graniči sa stambenom zonom gdje bi se ograničila djelatnost samo na trgovinu i uslužne djelatnosti.