OBAVIJEST JAVNOSTI O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE GORIČAN

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ( NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( NN br. 64/08), obavještava se zainteresirana javnost da Općina Goričan pokreće postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Goričan.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javno pravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 27.02. do 26.03.2023.g.

U prilogu:

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Goričan
  2. Obrazac o ocjeni potrebe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Goričan
  3. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Goričan
  4. Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama (exel tabela s popisom čestica)
  5. Kartografski prikaz k.o. Goričan

Obavijest javnosti.docx

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene.docx

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja.docx

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Goričan.pdf

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama.xlsx

KO Goričan.pdf

shp Gorican.zip