Obavijest o početku priključenja na kanalizaciju u Goričanu- Faza 1. prvi dio

Poštovani mještani,

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Goričanu za fazu 1- prvi dio, u skladu s važećim Općim uvjetima isporuke vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. od 28.12.2020. godine.


Od utorka, 19.03.2024. godine (ovisno o vremenu) će u Goričanu predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekt, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.


Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju, dana 13.05.2024. (ponedjeljak) u prostorijama društvenog doma Goričan, u razdoblju od 12,00-18,00 sati. Izvedba radova i  priključak je besplatan za domaćinstva, dok će radove spajanja od kuće do priključka dogovarati i angažirati domaćinstva o svom trošku. 

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

Obavijest u prilogu.

Obavijest o pocetku postupka za prikljucenje -Goričan (2).pdf

Privitak: grafički prikaz dijela područja naselja Goričan koje je predmet obilaska i izrade skica budućeg priključka – 1. Faza – 1. dio

Goričan_GP_faze (2).jpg

Izgradnja prvog dijela kanalizacijske mreže planirana je u duljini cca 4.485 metara sa dvije precrpne stanice i kao takva predstavlja uvjetnu fazu za priključenje svih ostalih dijelova sustava. Na prvu fazu- prvi dio će se spojiti cca 304 korisnika iz slijedećih ulica: Dravska ulica, Kalnička ulica kućni broj 55 do 45, Nova ulica, Zavrtna ulica, Zlatnić i Mirogojska ulica.