Obavijest o uvođenju EU digitalne COVID potvrde u lokalnu samoupravu

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je razmatrajući aktualnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji, ali i u okruženju, situaciju u zdravstvenom sustavu na koji postoji sve veći pritisak zbog rasta broja zaraženih bolešću zaključio kako su u narednom razdoblju za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 uveo obvezu posjedovanja EU digitalne COVID potvrde u zdravstvenom sustavu i djelatnosti socijalne skrbi. Ista potvrda uvela se i za sve državne službenike i namještenike, službenike i namještenike u javnim službama, službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači Republika Hrvatska, tijela državne uprave i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Osim za službenike i namještenike,  od utorka, 16.11.2021. godine obavezno je posjedovanje EU digitalne COVID potvrde i za sve koji dolaze u prostorije Općine Goričan.  

Mole se mještani da što više komuniciraju sa službenicima Općine na broj telefona 040/601-192 ili putem e-maila: opcina@gorican.hr, kako bi se izbjegao kontakt. 

Prilikom ulaska u prostorije Općine potrebno je pozvoniti na zvono na vratima i predočiti COVID potvrdu. 

Molimo mještane da se pridržavaju ovih uputa!


use Cache;