Objava zbirnih i kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća i načelnika

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura.pdf

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista.pdf

Kandidacijska lista - Matija Posavec - NL, HSS, HSLS.pdf

Kandidacijska lista - HDZ.pdf

Napomena: Ovom objavom na mrežnim stranicama Općine Goričan, od 30. travnja 2021., počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji se mogu podnijeti u roku 48 sati od dana objave prihvaćene kandidacijske liste odnosno kandidature.