Odlika o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2016.godini

Na temelju Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Goričan i javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna općine Goričan za 2016.godinu, Načelnik donosi:
Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2016.godini