ODLUKA O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Na temelju članka 9. Stavka 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine br. 174/04,79/07,38/09 i 127/10), te članka 10 stavak 1 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju snaga zaštite i spašavanja ( NN br. 40/08 i 44/08), te članka  31. Statuta općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije 5/2013.g.) na prijedlog načelnika općine Goričan Općinsko vijeće općine Goričan na  1. sjednici održanoj  21.06.2013.g. donijelo je:

ODLUKU O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA