ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Na temelju članka 9. Stavka 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), te članka 10 stavak 1 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju snaga zaštite i spašavanja ( NN br. 40/08 i 44/08), članka 31. Statuta općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013), te odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Goričan, Općinsko vijeće Goričan na 9. sjednici održanoj 01.10.2014.godine donijelo je:

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA