Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i članka 15. Statuta Općine Goričan (˝Službeni glasnik Međimurske županije˝ br. 5/2013.), Općinsko vijeće  Goričan na  4. sjednici održanoj 16.12.2013.g. donijelo je:

Odluku o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara