Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume

Župan Međimurske županije donio je 18. travnja Odluku o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume i to u razdoblju od 6. svibnja do 7. listopada 2024. godine. Mole se mještani da poštuju ovu odluku te da svako uočeno nekontrolirano i opasno postupanje prijave nadležnim institucijama.

Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave... za 2024. godinu.pdf