Odluke načelnika u 2020. godini

Odluka o isplati donacije.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za sufianciranje mjere plodnosti tla u 2020..pdf

Odluka o korištenju službenog vozila, privatnih vozila u službene svrhe i mobilnih telefona.pdf

Odluka o sufinanciranju troškova edukacije za poljoprivrednika u 2020.g..pdf

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu općine Goričan u Gospodarskoj zoni istok.pdf

Odluka o dodjeli financijske pomoći.pdf

Izmjene i dopune plana prijema u službu 2020.g..pdf

Plan prijema u službu u 2020.g..pdf

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika.pdf

Odluka o isplati jednokratne pomoći .pdf

Odluka o objavi javnog poziva za potpore male vrijednosti u poljoprivredi.pdf

Odluka o isplati naknade za novorođenu djecu.pdf

Odluka o isplati jednokratne pomoći.pdf

Odluka o imenovanju pogrebničke službe.pdf

Odluka o koeficijentima za obračun plaća djelatnika zaposlenih u KiČ Goričan.pdf

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika zaposlenih i KiČ Goričan.pdf

Odluka o II izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika zaposlenih u KiČ Goričan.pdf

Odluka o III izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika zaposlenih u KiČ Goričan.pdf

Odluka o financiranju cijene školske kuhinje u 2020..pdf

Odluka o isplati kapitalne donacije.pdf

Odluka o isplati naknade za socijalnu kategoriju.pdf

Odluka o isplati naknade za studente.pdf

Odluka o kupnji dječjih darova.pdf

Odluka o isplati božićnice socijalnim kategorijama i starijim od 80 godina.pdf

Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020.g..pdf