Općina Goričan kandidirala projekt „ Safe 2gether“ u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Općina Goričan je zajedno sa vodećim projektnim partnerom Općinom Šentilj iz Slovenije kandidirala projekt „ Safe 2gether“ na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 1 i 3.

Ukupna vrijednost projekta je 902.410,00 eura, od čega se na Općinu Šentilj odnosi 642.940,00 eura, a na Općinu Goričan 259.470,00 eura.

Projekt se odnosi na promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.

Zajednički cilj projekta je prevencija prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama i osiguranje pravilno koordinirane i sigurne zajedničke intervencije u slučaju takvih katastrofa, kao i jačanje reakcije lokalne zajednice i spasilačkih postrojbi kroz zajedničku obuku i testiranje opreme, uspostavljanje zajedničkih protokola (specifičnih i sveobuhvatnih planova) i mehanizama koordinacije kako bi postrojbe iz obiju država mogle zajednički odgovoriti na istu katastrofu i prilagoditi se različitim rizicima od klimatskih promjena i dr. zajedničkih rizika u cijelom prekograničnom području, uključujući jačanje kapaciteta različitih ciljnih skupina za zaštitu od zajedničkih rizika.


Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković je istaknuo kako je cilj projekta "Safe 2gether" uspostavljanje trajnog partnerstva između dva projektna partnera s ciljem upravljanja i prevencije posljedica prirodnih katastrofa, koje su uglavnom uzrokovane klimatskim promjenama, te zajedničke obuke i opremanja postrojbi za odgovor na katastrofe i razne opasnosti. Teritorij oba partnera je uz rijeku Muru. Klimatske promjene imaju isti učinak na klizišta i druge katastrofe. Uspostavljeno održivo partnerstvo je cilj koji želimo postići. Glavni učinci su nabava opreme i osposobljavanje te suradnja dionika s vještinama i kompetencijama za sprječavanje posljedica prirodnih katastrofa, kao i prekogranična struktura za održavanje i nadogradnju vještina i održavanje mehanizama za osiguranje sigurnih intervencija u slučaju takvih katastrofa.

Planirani pristup odnosi se na prekograničnu suradnju u upravljanju, upravljanju projektom te, nadalje održivom rješenju prevencije prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama.

Projekt uspostavlja novi način pristupa upravljanju i prevenciji posljedica prirodnih katastrofa kroz aktivnu suradnju prekograničnih općina. Slijedi postupak evaluacije projekta te objava informacije o odobrenim projektima.