Općina Goričan provodi plan zelenog, čistog i održivog okoliša

Očuvanje okoliša i briga da priroda bude čista te sačuvana za generacije koje dolaze jedna je od najvažnijih tema i ciljeva. Stoga se velika pažnja posvećuje upravo tom dijelu, a da neće sve ostati na riječima i planovima potvrđuje nedavna akcija. Općina Goričan je u suradnji s Hrvatskim vodama te ovlaštenom firmom, zbrinula otpad koji se već dugi period nakupljao na pojasu potoka Trnave na samom ušću u Muru.

– Čist i zdrav okoliš preduvjet je kvalitetnog života, ali i održivog razvoja svake sredine. Način na koji se odnosimo prema okolišu utječe na život svakog pojedinca. Podsjećam da naši građani imaju vrlo kvalitetnu uslugu selektivnog prikupljanja otpada. Općinska uprava nastavit će s akcijama čišćenja, a u tome kao partnere prepoznajemo i građane te druge tvrtke ili ustanove – naglasio je načelnik općine Goričan Emanuel Sinković te ujedno zahvalio Hrvatskim vodama budući da su se upravo na ovoj akciji pokazali kao pravi partner Općine.

Načelnik dodaje da je ova akcija zbrinjavanja smeća uz potok Trnavu samo dio budućih brojnih aktivnosti  provođenja plana zelenog, čistog, održivog mjesta i okoliša općine Goričan.