Općina Goričan uspješno prijavila projekte na EU natječaj iz Programa ruralnog razvoja

Općina Goričan je uspješno prijavila 2 projekta na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Riječ je o projektu Rekonstrukcije kompleksa sportskog centra Goričan. Provedbom projekta rekonstruirat će se sportska građevina te dobiti više mogućnosti za sportska događanja, natjecanja i druženja. Rekonstrukcijom je predviđena dogradnja i nadogradnja s novim svlačionicama, kotlovnicom na pelete, prostorima za osoblje, igrače i psiho-fizičku pripremu. Iznad će se urediti vanjske tribine za publiku. Kod vanjskih površina je predviđeno proširenje i uređenje kolnog ulaza, uređenje postojeće asfaltirane površine u parkiralište i postava ograde prema uličnoj međi. Prema prostoru nogometnog terena će se uklonila stara i postaviti nova ograda i zaštitne mreže.


Općina je uspješno prijavila i Projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma Goričan. Projektom će se obnoviti, dograditi i opremiti postojeća zgrada, prenamijeniti u Vatrogasni dom i garažu te opremiti s novim skladišnim prostorima koji će omogućiti skladištenje vatrogasne opreme i vozila na jednom mjestu. Projektom je planirana obnova zgrade i novi prostorni kapaciteti DVD-a: čajna kuhinja, sanitarni čvorovi, soba za sastanke i edukacije, garderoba, spremište, tehnička soba, dva ureda, garaže za vozila, skladište goriva i maziva, skladište sredstava za gašenje požara i vezivnih sredstava, prostor za agregat.


Procijenjena vrijednost oba projekta je 15 milijuna kuna, uz mogućnost sufinanciranja do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.


Načelnik općine Goričan Emanuel Sinković istaknuo je kako je iznimno zadovoljan što je općina zajedničkim radom i sinergijom svih uključenih u konačnici ostvarila cilj i uspjela prijaviti oba projekta (maksimalno je bilo moguće prijaviti 2 projekta) usprkos kratkim rokovima za prijavu te pohvalio vrijednu ekipu projektanata, djelatnike općine Goričan i Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, a koji su svi radili neumorno cijelo ljeto s ciljem da se stigne na vrijeme prijaviti projekte na natječaj. Riječ je o kapitalnim investicijama koje nije moguće realizirati bez sufinanciranja iz EU fondova. Istaknuo je i kako će dodatan izazov biti dobiti potporu za oba projekta s obzirom na ogroman interes i da je ukupna vrijednost raspoloživih sredstava natječaja 250 milijuna kuna. Međutim, projektna dokumentacija za oba projekta je kvalitetno napisana tako da bi trebala dobiti maksimalan broj bodova te nam svima preostaje čekati Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. Općinsko vijeće Općine Goričan je na 2.sjednici održanoj 14.09.2021. dalo suglasnost za provedbu ulaganja za oba projekta.