Općini Goričan i projektnim partnerima novih, bespovratnih, 305.223,42 kn

Dana 9. prosinca 2021. godine načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković potpisao je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta „Sustainable water tourism along Mura and  Drava River II (akronim: Two Rivers one Goal II)“ između Općine Goričan i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu.

Općini Goričan kao Nositelju projekta te Općini Donji Vidovec i Općini Legrad koje su partneri na projektu dodijeljeno je 305.223,42 kn bespovratnih sredstava.

Od 305.223,42 kuna Općini Goričan dodijeljeno je 189.416,74 kn, dok je Općini Donji Vidovec dodijeljeno 53.772,81 kn, a Općini Legrad 62.033,87 kn. 

Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković istaknuo je kako  je Općina Goričan tražila i podnijela zahtjev za sufinanciranje 50% iznosa kojeg su Općina Goričan, Općina Donji Vidovec i Općina Legrad dužne osigurati iz vlastitih izvora te je isto odobreno. U sklopu projekta će u Općini Goričan biti izgrađeni i uređeni turistički objekt na ribnjaku Šuderica, tj. uredit će se info točka za turiste, izložbeni i interpretacijski centar, odmorište za bicikle te tzv. smart-bike point koji će biti opremljen USB punjačem, Wi-Fi konekcijom i mapom koja sadrži osnovne informacije o biciklističkim rutama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 888.876,76 €, a iznos koji se odnosi na Općinu Goričan je 334.170,01 €, od kojih je 309.107,25 € sufinancirano pomoću INTERREG programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. i ranije spomenutog Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu. Preostali iznos od 25.062,76 € Općina sufinancira iz vlastitih izvora.