Otvorena izložba

                                     

U zgradi Općine Goričan 20. travnja 2018. otvorena je izložba fotografija „Život ljudi uz rijeke Muru i Dravu“, čiji je cilj predstaviti turistima i široj javnosti kulturu, prirodna bogatstva, gospodarski potencijal i općenito život ljudi uz rijeke Muru i Dravu. Izložba je organizirana i financira se u sklopu projekta „Sustainable water tourism along Mura and Drava River“ (Two Rivers one Goal).

- Izrazito mi je drago što sam u Goričanu prisustvovao ovoj priči i projektu koji će bitno promijeniti turističku sliku i približiti prirodne ljepote i kulturno-povijesnu baštinu na dobrobit svih naših žitelja s obje strane Mure, u ovom slučaju posebno žitelja općina Goričan, Donji Vidovec i Legrad, koje surađuju na projektu. Međimurska županija će s veseljem poduprijeti svaki takav projekt jer svaki euro koji dođe u Međimurje puno znači - rekao je zamjenik međimurskog župana Josip Grivec. Autor izloženih fotografija je Studio Vipro, a na njima se, uz ostalo, mogu vidjeti neki od starih zanata, prirodne ljepote ribnjaka Šoderica koji će se urediti u okviru projekta, panoramske snimke Goričana i drugo. Rijeka Mura, duga 438 kilometara, najsjevernija je hrvatska rijeka i sjeverna prirodna granica Međimurja prema Sloveniji i Mađarskoj. Izvire u Austriji, a do Hrvatske dolazi tokom kroz Austriju, Sloveniju i Mađarsku. Najveći je pritok rijeke Drave, a prije ušća u Dravu, u Muru se ulijeva međimurska rječica Trnava. Rijeka Drava izvire u južnom Tirolu u Italiji, odakle nastavlja teći prema istoku, kroz Austriju i Sloveniju do Hrvatske, gdje utječe u Dunav. Drava je duga 725 kilometara. Te su dvije rijeke obilježile život ljudi koji su se vezali uz njihove obale i tokove. Izložba "Život ljudi uz rijeke Muru i Dravu" želi predstaviti turistima i široj javnosti kulturu, prirodna bogatstva, gospodarski potencijal i općenito život ljudi. Voda znači život, ona daje i donosi život, natapa polja i livade, ona je i tekuća cesta, plovni put koji povezuje naselja, pa i cijele države. Rijeke su i hraniteljice, pa ih treba čuvati kao "kap vode na dlanu" i stalno se prisjećati na njihovu važnost. - Danas smo otvorili izložbu koja nam želi nam prikazati kako su živjeli ljudi između dviju rijeka, pokazati prirodne ljepote i gospodarski potencijal - istaknuo je načelnik Općine Goričan Mario Moharić. Izložba je organizirana u sklopu projekta „Sustainable water tourism along Mura and Drava River“ (akronim Two Rivers one Goal), broj ugovora: HUHR/1601/2.1.2/0004, odobrenog za financiranje u okviru programa INTERREG V-A Hungary-Croatia, Co-operation Programme 2014-2020. Ovim projektom želi se razviti zajednički razvoj hrvatsko-mađarskog turističkog proizvoda baziranog na održivom vodenom turizmu uz rijeke Muru i Dravu te stvaranje atraktivne turističke destinacije u pograničnom području. Vodeći partner projekta je Regija Mura, Europska grupacija za teritorijalnu suradnju. Izložba je otvorena nakon predavanja koje je u sklopu obilježavanja 100 godina Goričanske republike organizirala župa sv. Leonarda zajedno s Općinom Goričan.