Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacije Goričan, 1. faza

Temeljem provedenog postupka javne nabave, dana 7. ožujka 2024. godine potpisan je ugovor o izvođenja radova na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan, 1. faza – 1. dio. Izvoditelj radova je TEGRA d.o.o., a naručitelj Međimurske vode d.o.o. Ukupna vrijednost ugovora je 1.759.605,23 eura + PDV. Općina Goričan će s Međimurskim vodama sklopiti sporazum o financiranju.

Izgradnja prvog dijela kanalizacijske mreže kreće u duljini cca 4.485 metara sa dvije precrpne stanice i kao takva predstavlja uvjetnu fazu za priključenje svih ostalih dijelova sustava. Na prvu fazu je planirano spajanje cca 304 korisnika. Rok završetka radova je najkasnije do 31.12.2025.

-Ovo je povijesni trenutak za Općinu Goričan, s obzirom na veličinu kanalizacijskog sustava, izgradnja je podijeljena na 4 faze + dogradnja pročistača. Prva faza planirana je od pročistača UPOV-a Donji Kraljevec uključujući cijelu Dravsku ulicu do kapelice sv. Florijana, Kalničke ulice kućni broj 55 do 45, Nova ulica, Zavrtna ulica, Zlatnić i Mirogojska ulica. Svaka faza izgradnje planirana je da nakon izgradnje bude u potpunosti funkcionalna. Preostale faze izgradnje kanalizacije u Goričanu, faze broj 2., 3. i 4. također su dana 14.03.2024. kandidirane na Prioritizacijski poziv na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje kroz postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava do iscrpljenja financijske omotnice od strane Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja. Na taj način ćemo izbjeći da cijeli Goričan bude nekoliko godina razrovan, odlučili smo rješavati fazu po fazu s time da je svaka faza u potpunosti funkcionalna. Radovi za fazu 1 kreću odmah, istaknuo je načelnik općine Goričan Emanuel Siniković.