Poziv obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za postavljanje štanda za Dane Općine Goričan

U organizaciji Dana Općine Goričan, u subotu 25. i u nedjelju 26. lipnja, uz mnoštvo drugih događanja, na prekrasnoj Šuderici, planira se i postavljanje štandova na kojima bi se prodavali domaći proizvodi. Štandove osigurava Općina o svom trošku. Pozivamo zainteresirane članove obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva da se prijave za izložbu i prodaju svojih proizvoda do 20. lipnja 2022. godine na e-mail opcina@gorican.hr ili na broj telefona 040/601-192.