PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE GORIČAN ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. GODINE

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta općine Goričan („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013), Općinsko vijeće općine Goričan na 24. sjednici održanoj dana 02.12.2016. godine donijelo je:
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE GORIČAN ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. GODINE