Proširenje dvorišta dječjeg vrtića u Goričanu

U dogovoru s ravnateljicom dječjeg vrtića u Goričanu i uz konzultacije sa stručnjacima utvrdilo se da je većina stabala na prostoru dječjeg vrtića u vrlo lošem stanju, odlomljene grane, pucanje drveta, trulež. Zbog svega navedenog pristupilo se uklanjanju trulih, opasnih stabala da bi se osigurala sigurnost djece u vrtiću.

Srušeno je ukupno 19 stabala crnogorice i bjelogorice, visine 20-25 m uz pomoć autodizalice i alpiniste, sakupljeno je granje i biljni otpad te je isto transportirano na deponiju. U cijenu od 43.100,00 kn uključeno je i strojno vađenje ili mljevljenje panjeva, utovar na vozilo i odvoz na deponiju kao i dobava, doprema plodne humusne zemlje te ugradnja iste na mjesta gdje su vađeni panjevi.

Drva su podijeljena slijedećim mještanima: Tomici Mesarić, Josipu Kamenić, Rikardu Ceci, Matiji Vargek, Đuri Oršoš i Marici Pongrac.