Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Goričan za 2014.g.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 15. Statuta Općine Goričan (SGMŽ, br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Goričan na 4. sjednici održanoj dana 16.12.2013. godine, donosi:

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Goričan za 2014.g.