Provedbeni program Općine Goričan za razdoblje do 2025. godine

Općina Goričan je započela strateški i planski promišljati svoj razvoj. Dokument u nastavku predstavlja pregled aktualnog stanja, te najznačajnijih programa i projekata koji će biti okosnica i temelj budućeg razvoja Općine Goričan. Novim provedbenim planom, trasiramo planove, viziju, razvojne ciljeve te mjere i aktivnosti za predstojeće razdoblje do 2025. godine.

Općina Goričan osigurava i pruža najbolje moguće uvjete za život mještanima koji žive na prostorima Općine, težeći kontinuiranom poboljšanju životnih uvjeta svojih postojećih i budućih mještana. Općina Goričan će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih mještana koji će biti uključeni u donošenje bitnih odluka, s ciljem zadovoljavanja svih potreba njezinih mještana.

Provedbeni program fokusiran je na gospodarski razvoj, prometni rast i razvoj, poboljšanje infrastrukture, socijalnu skrb, brigu o djeci i mladima, obrazovanje mještana, kulturu, sport i rekreaciju, zaštitu okoliša te održivi razvoj, civilnu zaštitu, protupožarnu zaštitu, kako bi mještanima Općine Goričan bili osigurani najbolji mogući uvjeti za lagodno boravljenje na njezinim prostorima.

S ciljem poticanja svojeg rasta i razvoja, cilj nam je realizirati što više planiranih projekata i programa te pritom maksimalno koristiti dostupne izvore financiranja od strane fondova EU, nacionalnih izvora, županije i u konačnosti izvornim prihodima općine, kako bi unaprijedili i olakšali život svojih stanovnika, razvili industrijske zone te u konačnici kreirali nova radnja mjesta te potaknuli doseljenje potencijalnih stanovnika u Općinu Goričan, pružanjem najboljih mogućih uvjeta istima.

Općina Goričan će također nastojati očuvati kulturne vrijednosti svojega kraja, brinuti o okolišu, zalagati se za održivi razvoj te brinuti o svojemu krajoliku kako bi pružila svojim mještanima ugodan boravak na području Općine.


Načelnik Općine Goričan,

 Emanuel Sinković


Provedbeni program Općine Goričan za razdoblje do 2025..pdf

Prilog 1. Provedbenog program Općine Goričan.pdf