RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA UZ RIBNJAK U GORIČANU

                               

RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA UZ RIBNJAK U GORIČANU


Općina Goričan će u sklopu projekta „Sustainable water tourism along Mura and Drava River“ (akronim: Two Rivers one Goal), broj ugovora: HUHR/1601/2.1.2/2004, koji je financiran u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Hungray-Croatia Co-operationProgramme 2014-2020. urediti prostor turističko-sportsko-rekreacijske zone uz ribnjak kod Goričana. 


Dana 19. siječnja 2018. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova između Općine Goričan i izvođača radova, tvrtke Tegra d.o.o. iz Čakovca, koji će radove izvesti kao zajednica ponuditelja s tvrtkom Ambijenti d.o.o.Iznos investicije iznosi oko 1.300.000,00 kn sa PDV-om, a završetak radova predviđen je u maksimalnom trajanju od 180 dana od dana potpisivanja ugovora o izvođenju radova. 


Sadašnji autohtoni izgled područja oko ribnjaka, koje se planira urediti ovim radovima, neće se narušiti već će se zadržati i dopuniti dodatnim sadržajima. 


Investicija obuhvaća vanjsko uređenje pješačko - biciklističkih staza (novih i djelomično postojećih) koje će omogućiti lakšu prohodnost te bolju povezanost sa lokacijom. Staze će se popločiti i u dijelu oko igrališta kod ribnjaka.Uz staze će biti postavljene i klupe predviđene za odmor, odnosno garniture za sjedenje sa stolovima.


Opremiti će se višenamjensko igralište i igralište za vanjski fitness, gdje će se postaviti sprave za korištenje na vanjskom prostoru kako bi se doprinijelo bogatijoj ponudi sportskih sadržaja mjesta. Postojeće travnato nogometno igralište također će se obnoviti i dodatno urediti.


Vanjska rasvjeta postaviti će se oko jezera, uz rub staza i oko budućih terena i parkirališta.  U prvoj fazi radova planira se postavljanje vanjske rasvjete uz staze, a nakon izgradnje dodatnih objekata i uređenja parkirališta postaviti će se rasvjeta i kod tih novoizgrađenih lokacija. 


Oko ribnjaka će se urediti travnate površine, posaditi će se ukrasno grmlje, sezonsko cvijeće, čime će se postići bolja uređenost lokacije. U planu je i uređenje zemljanih staza, kako bi se budućim posjetiteljima omogućio ugodniji boravak u prirodi.


Zahvaljujući spomenutim aktivnostima osigurat će se razvoj novog, konkurentnog i održivog turizma čija će se ponuda bazirati na postojećim prirodnim i kulturnim resursima. Aktivnosti će obogatiti atraktivnost regije i povećati broj turista. 


Općina Goričan sudjeluje u pojektu„Sustainable water tourismalong Mura and Drava River“ (akronim: TwoRivers one Goal) kao jedan od partnera uz Općinu Legrad i Općinu Donji Vidovec. Vodeći partner projekta je Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću. Cilj projekta je razvoj zajedničkog hrvatsko-mađarskog turističkog proizvoda baziranog na održivom vodenom turizmu uz rijeke Muru i Dravu te stvaranje atraktivne turističke destinacije u pograničnom području.


Ukupna vrijednost projekta iznosi 842.285,50 EUR, od čega je 85% financirano sredstvima EU (751.942,67 EUR). Riječ je o projektu čije se aktivnosti provode u periodu od 20 mjeseci, tj. od 01. svibnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.