Regionalni turistički centar u Goričanu

U sklopu prekograničkog projekta „Prebujanje/Buđenje“ (Kulturna dediščina kot temelj za razvoj trajnostnega turizma / Kulturna baština kao temelj razvoja održivog turizma), financiranog u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., kao jedna od uspješno provedenih aktivnosti je formiranje regionalnih turističkih centara (RTC) uz stare granične prijelaze u Šentilju i Goričanu. 

Radi se o jedinstvenim centrima na ovom području koji će biti usmjereni na razvoj zajedničke prekogranične slovensko-hrvatske turističke ponude. Svrha formiranja centara je sinkroniziranje djelovanja u sektoru razvoja održivog turizma ovog dijela slovensko - hrvatske pogranične regije, rada RTC-a sa jedinicama lokalne/regionalne samouprave, razvojnih agencija, turističkih zajednica, MSP te drugih dionika iz sektora turizma. Regionalni turistički centri će zajednički raditi na razvoju održivog turizma pogranične slovensko-hrvatske regije, te će biti odgovorni za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda na temelju postojeće kulturne baštine, promicanje i valorizaciju postojećih i novih kulturno-turističkih sadržaja, osiguravanje pristupa informacijama i dosupnosti potencijalnih posjetitelja te povezivanje ključnih dionika u sektoru turizma. 

Uz stari granični prijelaz u Goričanu uređen je i opremljen prostor veličine 53 m2 koji je bio napušten te nije bio u funkciji duže vrijeme. Sredstvima iz projekta „Prebujanje/Buđenje“ taj prostor je uređen i opremljen te je stavljen u funkciju. Rad tog RTC-a biti će usmjeren na održivo upravljanje i promociju postojećih i novih kulturno - turističkih sadržaja i nakon završetka aktivnosti projekta „Prebujanje/Buđenje“. Također, u RTC-u je zahvaljujući aktivnostima projekta zaposlena i jedna osoba. 

Centri će nastaviti sa svojim radom i nakon završetka projekta, čime će se osigurati trajnost projektnih ishoda i rezultata. RTC koji se nalazi uz stari granični prijelaz u Goričanu, ali i onaj koji se oformio u Šentilju će služiti kao svojevrsne turističke info-točke za cijelu regiju.