Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 ) Općina Goričan koju zastupa načelnik Mario Moharić objavljuje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. godini:

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. godini