RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE GORIČAN

R J E Š E N J E


O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA


NA PODRUČJU OPĆINE GORIČAN


U III. izbornoj jedinici na području Općine GORIČAN određuju se biračka mjesta:


1. Biračko mjesto broj 1. GORIČAN,   OSNOVNA ŠKOLA - RAZRED 1, ŠKOLSKA 16

na kojem   će glasovati birači s prebivalištem u GORIČAN: CVIJETNA, GAJEVA, PRVOMAJSKA,   ŠKOLSKA, ULICA DR. VINKA ŽGANCA, ULICA JOSIPA ŠTOLCERA SLAVENSKOG

2. Biračko mjesto broj 2. GORIČAN,   OSNOVNA ŠKOLA - RAZRED 2, ŠKOLSKA 16

na kojem   će glasovati birači s prebivalištem u GORIČAN: GLAVNA, GOSPODARSKA ULICA,   KOMPARIJA, MAKOVICA, MIROGOJSKA, MURSKA, NOVA, PREČNA, TRG SVETOG LEONARDA,   TRNAVSKA, ZAVRTNA, ZLATNIĆ

3. Biračko mjesto broj 3. GORIČAN,   OSNOVNA ŠKOLA - RAZRED 3, ŠKOLSKA 16

na kojem   će glasovati birači s prebivalištem u GORIČAN: DONJA, DRAVSKA, FRANKOPANSKA   ULICA, KALNIČKA, MIJE SMOLEKA, RADNIČKA, TRATINSKA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA,   ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA STJEPANA KIŠA,   ULICA ZRINSKIH, VRTNARješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Goričan.pdf