Sastanak projektnih partnera u Mariboru

Dana 23. svibnja 2018. godine se u Mariboru održao četvrti sastanak projektnih partnera projekta „Kulturna dediščina kot temelj za razvoj trajnostnega turizma/ Kulturna baština kao temelj razvoja održivog turizma (akronim: „Prebujanje/Buđenje“). Ovaj projekt financiran je u sklopu INTERREG programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 988.743,18 EUR od čega 85%  sufinancira EU (840.431,69 EUR). U ovaj projekt su osim Općine Goričan kao vodećeg partnera uključeni Općina Šentilj, Turistička zajednica Međimurske županije te Zavod za turizam Maribor – Pohorje kao projektni partneri. 

Sastanak projektnih partnera organiziran je od strane JaneVoršič i Petre Horvat iz Zavoda za turizam Maribor – Pohorje, te su na njemu prezentirane do sada postignute aktivnosti, pokazatelji te vremenski plan realizacije aktivnosti i dinamike trošenja sredstava. 

Ispred Općine Goričan na sastanku je prisustvovao načelnik g. Mario Moharić te kao tehnička pomoć na projektu Leonarda Tarandek i Maja Čosićiz tvrtke LEOTA PROJEKTI d.o.o.. Ispred Općine Šentilj na sastanku je bio prisutan načelnik g. Štefan Žvab i voditeljice projekta Petra Pucko i Ines Jurić. Sastanku je još nazočila i Iva Vurušić ispred Turističke zajednice Međimurske županije.

Predstavnik vodećeg partnera, načelnik Općine g. Mario Moharić predstavio je dosadašnje rezultate provedenih arheoloških istraživanja na lokalitetu „Župnikov vrt“ te radove na Regionalnom turističkom centru u Goričanu. Predstavnici Općine Šentilj prezentirali su faze istraživanja na lokalitetu Ceršak – Gradišče.

Sastanku je prisustvovala i Dunja Babić iz Agencije za regionalni razvoj, kao predstavnica Zajedničkog tajništva Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska koja je davala odgovore na pitanja projektnih partnera u vezi provedbe i izvještavanja na projektu. 

Na sastanku je donesen zaključak da se sve aktivnosti od početka provedbe projekta (01. kolovoza 2017.) pa do sada odvijaju sukladno planu i bez poteškoća. 

Sljedeći, peti sastanak projektnih partnera održat će se u Goričanu, u organizaciji Općine Goričan početkom rujna 2018. godine.