Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014.g.

Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04.,79/07 i 38/09i 127/10) članka 15. Statuta Općine Goričan („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13.), Općinsko vijeće Goričan na  4. sjednici održanoj dana 16.12.2013. godine, donosi:

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014.g.