Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015.g.

Na temelju članka 28. stavka 1. Alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine” broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 i članka 15. Statuta općine Goričan, Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13, Općinsko vijeće Općine Goričan na 10. sjednici održanoj dana 21.11.2014. godine, donijelo je:

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015.g.