U Goričan stigle dobre vijesti iz Ministarstva kulture i medija

Za Crkvu Svetog Leonarda u Goričanu stiže 26.544,00 eura odnosno 200.000,00 kuna za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2023. godini od Ministarstva kulture i medija.

Tako je za radove na obnovi crkve svetog Leonarda odobreno 19.809,42 eura (150.000,00 kuna) kroz Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, dok je za zidni oslik odobreno 6.636,14 eura odnosno 50.000,00 kuna.

Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković istaknuo je kako je ovo veliki korak za Goričan i Župu sv. Leonarda. Općina Goričan redovito brine oko uređenja Župnog parka i prostora oko crkve, nakon nove ograde na groblju, novih LED reflektora, posađenog novog listopadnog drveća, nastaviti će se ulagati kroz odobreni Program i bespovratna sredstva u Crkvu sv. Leonarda."