U Goričanu potpisan ugovor za istraživanje arheoloških lokaliteta vrijedan 620.000,00 kuna

U prostorijama Općine Goričan je dana 16. travnja 2018. godinepotpisan ugovor o javnoj nabavi usluga geofizičkih i arheoloških istraživanja kulturnog dobra „Župnikov vrt“ te izrade projektnog zadatka za lokalitete „Župnikov vrt“ i „Nekropola pod tumulima II“. Riječ je o aktivnostima koje se provodeu sklopu projekta „Kulturna dediščina kot temelj za razvoj trajnostnega turizma / Kulturna baština kao temelj razvoja održivog turizma“ (akronim: Prebujanje /Buđenje)SLO-HR234, koji je financiran zahvaljujući programu INTERREG Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Ugovor je potpisan između načelnika Općine Goričan, Maria Moharića i direktora tvrtke Geoarheo d.o.o. iz Zagreba, Gorana Skelca. Tvrtka Geoarheo d.o.o. odabrana je kao najpovoljnija nakon provedenog postupka javne nabave za usluge istraživanja i izrade projektnog zadatka za navedene lokalitete. Ukupna vrijednost sklopljenog ugovora iznosi 620.000,00 kn, a završetak usluga planira se u lipnju 2018. godine.

Osim potpisnika ugovora, događaju su prisustvovale i predstavnice Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Varaždinu Marijana Korunek i Iva Golenko, voditeljica projekta i pročelnica JUO Općine Goričan Jasna Štampar-Ivanović te Leonarda Tarandek i Maja Čosić ispred tvrtke LEOTA PROJEKTI d.o.o. iz Čakovca koja je odgovorna za pružanje tehničke podrške u realizaciji cijelog projekta. 

Istraživanja na arheološkim lokalitetima „Župnikov vrt“ i „Nekropola pod tumulima II“ predstavljat će temelj za daljnju prezentaciju, njihovo stavljanje u funkciju i uključivanje u prekograničnu kulturno-turističku ponudu te privlačenje turista u regiju.