UDRUGE - JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2016.G.

Temeljem članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Goričan Načelnik općine Goričan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2016.G.

1   PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva ( u daljnjem tekstu: udruge) koje djeluju na području općine Goričan u slijedećim prioritetnim područjima i to kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, povećanje turističke ponude, kao i javnih potreba u sportu u 2016.godini.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 240.000,00 kuna od čega je za javne potrebe u kulturi izdvojeno 90.000,00 kuna, te za javne potrebe u sportu 150.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskihsredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna a najviši iznos 30.000,00 kuna.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I OBRAZCI:

JAVNI  NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA

Ogledni+obrazac+izvještaja+projekta

Opisni-obrazac-1

Obrazac ocjene kvalitete projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava-o-partnerstvu-3

Prijedlog ugovora o financiranju

Obrazac 2 - proračun