Započeli radovi na postavljanju nove LED rasvjete

Općina Goričan započela je sa radovima na  točkastom produljenju javne rasvjete  na 3 nove lokacije. Radovi obuhvaćaju dobavu i postavljanje betonskih stupova visine 9 metara, dobavu i montažu LED cestovnih svjetiljki. Radove u vrijednosti od 7.812,50 eura izvodi tvrtka Kabel-mont d.o.o.


Započeli smo sa proširenjem javne rasvjete na lokacijama na kojima do sada nije bilo javne rasvjete te je vidljivost bila loša, a to je na početku Gospodarske ulice, kod Etno kuće i na parkingu kod Šuderice. U planu je i daljnje postavljanje još 20- ak dodatnih LED rasvjetnih svjetiljki na postojećim stupovima javne rasvjete na kojima nema svjetiljki, a vjerujem da će postavljanjem navedene javne rasvjete uvelike podići sigurnost svih mještana i svih sudionika u prometu - istaknuo je načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković.