Započeli radovi na uređenju i navozu poljskih puteva

U tijeku je uređenje i navoz poljskih putova u Goričanu. Navoz obavlja Autoprijevoznik Zlatko Pavlic iz Goričana, a uključuje uređenje i navoz šljunka kamionom i poravnanje poljskih puteva bagerom. Općina Goričan kontinuirano radi na sanaciji poljskih puteva, posebno svaku godinu poslije aktivne poljoprivredne sezone. Ovim putem pozivamo mještane da prijave eventualne lokacije oštećenja poljskih puteva.

Podsjećamo da je svaki poljski put utvrđen kao nerazvrstana cesta te se održava sukladno propisima o cestama i komunalnom gospodarstvu. Također, mole se vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta da brinu o održavanju poljskih putova koje koriste. Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:


Redovito održavanje i uređivanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila:

-Nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom

-Čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta

-Sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove

-Sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta

-Održavanje suhozida, saniranje oštećenih dijelova suhozida i prolaza

-Sprječavanje oštećivanje putova njihovim nepravilnim korištenjem

Sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.