Općinsko vijeće općine Goričan u sazivu od 2021. do 2025. godine

Predsjednik Općinskog vijeća - Petar Baksa

I. Potpredsjednica Općinskog vijeća - Marta Markač

II. Potpredsjednica Općinskog vijeća - Ines Bašnec

Vijećnik Općinskog vijeća općine Goričan - Franjo Šavora

Vijećnik Općinskog vijeća općine Goričan - Zlatko Vugrinec

Vijećnica Općinskog vijeća općine Goričan- Tatjana Horvat

Vijećnica Općinskog vijeća općine Goričan - Martina Medvar Ivanović

Vijećnica Općinskog vijeća općine Goričan - Dolores Andročec

Vijećnik Općinskog vijeća općine Goričan - Stjepan Ribarić

Vijećnik Općinskog vijeća općine Goričan - Leonard Gudlin

Vijećnik Općinskog vijeća općine Goričan - Miroslav Žvorc

Vijećnik Općinskog vijeća općine Goričan - Zvonko Krznar