Prijava za komunalnog redara

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA U OPĆINI GORIČAN

Prijava komunalnog nereda o općini Goričan

Sukladno odredbi čl. 36. St. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Goričan ili na mail komunalnih redara komunalni.redar@gorican.hr
OBRAZAC Prijava-komunalnog-nereda.doc