Prebujanje / Buđenje

Završeno
Vrijednost projekta: 988.743,19 €


Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta:Kulturna dediščina kot   temelj za razvoj trajnostnega turizma / Kulturna baština kao temelj razvoja   održivog turizma 
Akronim:Prebujanje / Buđenje
Broj ugovora:SLO-HR234
Vodeći partner:Općina Goričan
Projektni partneri:
  1. Občina  Šentilj
  2. Turistička  zajednica Međimurske županije
  3. Zavod  za turizem Maribor - Pohorje
Program:INTERREG program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska   2014.-2020. (broj poziva: HUHR/1601)
Cilj projekta: 
Cilj ovog projekta je doprinijeti održivom   razvoju turizma u SLO-HR pograničnom području diverzifikacijom, unapređenjem   i jačanjem konkurentnosti postojećih kulturno-turističkih sadržaja u regiji. 
To će se postići (1) buđenjem i valorizacijom   postojećih neiskorištenih arheoloških nalazišta u Općinama Goričan i Šentilj,   (2) uspostavom regionalnih turističkih centara (RTC) te (3) razvojem   inovativnih i atraktivnih prekograničnih kulturno-turističkih proizvoda. Sve   će to osigurati povećanje broja turista te doprinijeti razvoju održivog   turizma i revitalizaciji područja.
Aktivnosti projekta: 
1. Renovacija   prostora za rad regionalnih turističkih centara (RTC) u Goričanu i Šentilju
Prostori u kojima će djelovati RTC-i trenutno su   napušteni i propadaju, a kako bi se isti stavili u funkciju i na korištenje   RTC-ima, potrebno ih je renovirati te adekvatno opremiti. 

2. Uspostava   regionalnih turističkih centara (RTC) uz stare granične prijelaze u Goričanu   i Šentilju
Osnovni cilj ovog radnog paketa je stavljanje u   funkciju 2 regionalna turistička centra (RTC) uz stare granične prijelaze   Goričan i Šentilj koji će biti odgovorni za razvoj, valorizaciju i promociju   prekograničnih turističkih proizvoda temeljenih na postojećoj kulturnoj   baštini te povezivanje ključnih dionika u sektoru turizma, a sve s ciljem   održivog razvoja turizma u regiji. Riječ je o centrima koji će služiti kao   svojevrsne info-točke za cijelu regiju.
 
Zahvaljujući djelovanju RTC-a, uspostavit će se   prepoznatljiva, konkurentna i održiva kulturno-turistička ponuda slovensko-hrvatskog   pograničnog područja.
 
3. Istraživanje   i opremanje registrirane kulturne baštine u slovensko-hrvatskom pograničnom   području
Aktivnosti usmjerene na istraživanja i opremanje   lokaliteta u Sloveniji i Hrvatskoj koje će omogućiti njihovo predstavljanje i   prezentaciju turistima i široj javnosti. Samim time, stvorit će se preduvjeti   za uključivanjem tih lokaliteta u novu, zajedničku, tematski povezanu   prekograničnu kulturno-turističku ponudu. 

4.Investicije malih razmjera u postojeću   registriranu kulturnu baštinu u Sloveniji i Hrvatskoj
Aktivirati će se i valorizirati neiskorišteni   turistički potencijal postojećeg arheološkog nalazišta Ceršak i Ceršak –   Gradišče u Sloveniji te „Nekropola pod tumulima“  u Hrvatskoj, a sve s ciljem osiguravanja održivog   razvoja turizma.

5. Razvoj   i promocija novih prekograničnih kulturno-turističkih proizvoda
Razvoj i promocija novog prekograničnog   kulturno-turističkog proizvoda usmjerenog na valorizaciju postojeće registrirane   kulturne baštine (Župnikov vrt, Nekropola pod tumulima, Ceršak – Gradišče i   Ceršak).

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost projekta: 988.743,19 EUR
Sufinanciranje EU: 840.431,69 EUR
Razdoblje provedbe projekta:1.08.2017. – 31.07.2019.

Web stranica projekta: Prebujanje/Buđenje

Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Općine Goričan i ne  odražava nužno stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.