Sportska dvorana

U izradi


Radovi na izgradnji dvodijelne sportske dvorane napreduju u skladu sa  planom. Završetak radova predviđen je za kraj svibnja mjeseca, dakle još  nešto manje od četiri mjeseca. Dvorana će biti spojena sa školom toplim  mostom. Ove subote postavljali su se stupovi. Dobra vremenska prognoza,  graditeljima tvrtke „Tekeli“ d.o.o. ide na ruku tako da će se planirani  rok sigurno ispoštovati.  U novoj školskoj godini djeci osnovne škole Goričan i brojnim udrugama  nova sportska dvorana širom će otvoriti vrata.