Two Rivers one Goal II

Završeno

   

        Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Sustainable water tourism along Mura and Drava River II

Akronim projekta: Two Rivers one Goal II

Broj ugovora: HUHR/1901/2.1.2/0028

Program: INTERREG program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. 

Vodeći partner: Općina Goričan

Projektni partneri:  

1. Općina Donji Vidovec
2. Općina Legrad 
3. Općina Tótszerdahely
4. Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju 

Pridruženi partner:

1. Turistička zajednica Međimurske županije

Mjesto provedbe: Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Zala regija

Cilj projekta: Dodatno unaprijediti postojeću hrvatsko-mađarsku vodenu turističku ponudu i imidž odredišta koje se nalazi uz rijeke Muru i Dravu, razvijenog tijekom implementacije projekta „Two Rivers one Goal”.

Aktivnosti projekta:

1. Izgradnja turističko-sportsko-rekreacijskog centra uz ribnjak i izgradnja zgrade društvene namjene u Goričanu – u sklopu projekta će u Općini Goričan biti izgrađeni i uređeni turistički objekt na ribnjaku Šuderica, tj. uredit će se info točka za turiste, izložbeni i interpretacijski centar, odmorište za bicikle te tzv. smart-bike point koji će biti opremljen USB punjačem, Wi-Fi konekcijom i mapom koja sadrži osnovne informacije o biciklističkim rutama

2. Izgradnja tradicijskog etno-parka u Donjem Vidovcu - Općina Donji Vidovec će izgraditi i urediti svoj etno-park u sklopu kojeg će postaviti pet drvenih kućica veličine 11m² u kojima će biti izloženi tradicionalni alati koji će služiti u svrhu prezentacije i promocije tradicijskih obrta. Posjetiteljima će biti dostupne informacije o tradicionalnim obrtima, posebice o tradiciji ispiranja zlata.

3. Razvoj prekograničnih tematskih obilazaka brodom niz rijeke Muru i Dravu - Općina Legrad će u sklopu predmetnog projekta nabaviti ekološki prihvatljiv solarni čamac pomoću kojeg će organizirati i odrađivati turističke obilaske rijekama Murom i Dravom. Organizirat će 10 besplatnih panoramskih obilazaka brodom za minimalno 160 osoba (školska djeca, turisti, itd.).

4. Uređenje umjetnog jezera u Tótszerdahelyju - Općina Tótszerdahely će unaprijediti i nadograditi već postojeće umjetno jezero kako bi isto postalo atraktivno turistima. Oko jezera će biti postavljena mjesta za odmaranje za turiste i bicikliste te će također biti postavljena pametna solarna biciklistička točka.

5. Zajednička promocija turističkih atrakcija u sklopu projekta – zajednička promocija obuhvaća izradu kataloga, kreiranje interaktivne online mape ciljanog područja, izradu promotivnog video materijala o turističkoj ponudi razvijenoj u sklopu projekta, organiziranje događaja poput demonstracija ispiranja zlata i sl.

Interaktivna online mapa

6. Studijsko putovanje (primjer dobre prakse) – Općina Tótszerdahely će ujedno i organizirati studijsko putovanje kao primjer dobre prakse kojemu je cilj širenje znanja o novim načinima privlačenja turista, poboljšanju turističke ponude i turističkih atrakcija te o brendu prekograničnog područja. Predstavnici partnera u projektu će posjetiti Dolinu Soče koja predstavlja primjer dobre prakse vezan uz korištenje postojećih prirodnih vodenih bogatstava u svrhu razvoja turizma i turističke ponude na inovativan i zanimljiv način.

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja:  

Ukupna vrijednost: 888.876,76 €

Sufinanciranje EU (85 %): 755.545,23 €

Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti u Općini Goričan i iznos sufinanciranja:       

Ukupna vrijednost: 334.170,01 €

Sufinanciranje EU (85 %): 284.044,50 €

Razdoblje provedbe projekta: 1. rujan 2020. godine – 31. kolovoz 2022. godine