Two Rivers one Goal

Završeno
Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta:Sustainable water tourism along Mura and Drava River 
Akronim projekta:Two Rivers one Goal 
Broj ugovora: HUHR/1601/2.1.2/0004
Program:INTERREG program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. 
Vodeći partner:Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću 
Projektni partneri: 
1. Općina Goričan 
2. Općina Donji Vidovec
3. Općina Legrad 
Cilj projekta:Razvoj zajedničkog hrvatsko-mađarskog turističkog   proizvoda baziranog na održivom vodenom turizmu uz rijeke Muru i Dravu te   stvaranje atraktivne turističke destinacije u pograničnom području.
Aktivnosti projekta:1. Uspostava info točke/turističkog centra u Goričanu koji će biti usmjeren na informiranje turista i šire javnosti o novim turističkim proizvodima, organizaciju izložbi i konferencija, promociju novih turističkih atrakcija i sličnih proizvoda povezanih s područjem Mure i Drave. 

2. Uređenje ribnjaka u Goričanu, što ubuhvaćauređenje pješačko-biciklističkih staza, postavljanje klupa uz šetnicu,   hortikulturno uređenje, izvedbu javne rasvjete, uređenje vanjskog fitnesa na otvorenom uz šetnicu te dječjeg i sportskih igrališta.

3. Uređenje Spomen centra vidovskih zlatara u Donjem Vidovcu te održavanje demonstracija ispiranja zlata

4. Uspostava izložbenogcentra i centra za posjetitelje u mjestu Molnári te odmorišta u mjestu Murakeresztúr

5. Nabava čamaca te uređenje sedam pontonskih pristaništa na rijekama Muri i Dravi, od kojih će tri biti na području Hrvatske (Legrad, Donja Dubrava, Goričan) i četiri na području Mađarske (Tótszerdahely, Semjénháza, Molnári, Letenye). Također, u   planu je i uređenje dva spremišta za brodove u Mađarskoj (Tótszerdahely and   Semjénháza).

6. Predstavljanje novog održivog turističkog proizvoda baziranog na vodenom turizmu turističkim zajednicama, drugim   turistički orijentiranim organizacijama te turistima kroz organizirane turističke ture. 

7. Definiranje zajedničke marketinške strategije te zajednička   promocija novog održivog turističkog proizvoda baziranog na vodenom  turizmu. 
Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja:
Ukupna vrijednost: 842.285,50 EUR
Sufinanciranje EU (85%): 751.942,67 EUR
Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti u Općini Goričan i iznos sufinanciranja:
Ukupna vrijednost: 254.224,50 EUR
Sufinanciranje EU (85%): 216.090,82 EUR
Razdoblje provedbe projekta:01.05.2017. – 31.12.2018.


Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Općine Goričan i ne odražava nužno stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela. 

Za više informacija o Interreg V-A Hungary-Croatia, Co-operation Programme 2014-2020: https://www.huhr-cbc.com