Prostorni plan

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA GORIČAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

 

KLASA: 350-01/17-01/01
URBROJ: 2109/08-17-16

Goričan, 22.12.2017.g.

 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17), Općina Goričan, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost 

 

O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE GORIČAN

(Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/2017)

 

Općinsko vijeće Općine Goričan donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Goričan („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 11/2017).

 

Detaljne informacije o tijeku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Goričan mogu se dobiti u Općini Goričan, Jedinstveni upravni odjel, Trg Sv. Leonarda 22, 40 324 Goričan, ili upitom na broj 040 601 192.

  

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Jasna Štampar-Ivanović

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja.pdf


PROSTORNI PLAN - DOKUMENTI

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GORIČAN


IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORIČAN


II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORIČAN


III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORIČAN

 

Gospodarska zona Istok - DOKUMENTI

 

 Poljoprivredno gospodarska zona Istočno od Goričana - DOKUMENTI