Savjetovanje sa gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.pdf

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U PREDMETU NABAVE:Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u dijelu Trnavske ulice i u Murskoj ulici u Goričanu

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), javni naručitelj Općina Goričan otvara savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: „ IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I OBORINSKE ODVODNJE U DIJELU TRNAVSKE ULICE I U MURSKOJ ULICI U GORIČANU“, evidencijski broj nabave: 4/21.

Savjetovanju se mogu priključiti svi zainteresirani gospodarski subjekti te svoje primjedbe i prijedloge vezane uz objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi te Troškovnik mogu slati isključivo na e-mail adresu: opcina@gorican.hr .

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima otvoreno je od 18. ožujka 2021.g. do 23.ožujka 2021. godine.

Po završetku savjetovanja, na službenim Internet stranicama Općine Goričan bit će objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju za navedeni postupak nabave te se nakon toga cjelokupna Dokumentacija o nabavi sa prilozima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Javni naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta Dokumentacije o nabavi u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Građevinska dozvola.pdf

Troškovnik.xls

Objava za prethodno savjetovanje.docx

Glavni projekt pješačka staza Trnavska-Murska.pdf


PONOVNO PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA: Radovi na vanjskom uređenju turističko-sportsko-rekreacijskog centra uz ribnjak u Goričanu


Datum: 07. rujna 2017. godine 


Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), javni naručitelj Općina Goričan otvara savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima vezano uz otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: „RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU TURISTIČKO - SPORTSKO - REKREACIJSKOG CENTRA UZ RIBNJAK U GORIČANU“, evidencijski broj nabave: B-09/2017.


Riječ je o ponovnom savjetovanju za isti predmet nabave uslijed promjena troškovnika koje su nastupile nakon završetka prvotnog savjetovanja objavljenog 7. kolovoza 2017. te zaključenog 17. kolovoza 2017. godine.


Savjetovanju se mogu priključiti svi zainteresirani gospodarski subjekti te svoje primjedbe i prijedloge vezane uz objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi te Troškovnik mogu slati isključivo na e-mail adresu: opcina@gorican.hr .


Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima otvoreno je do 14. rujna 2017. godine zaključno s 12:00 sati prema srednjeeuropskom vremenu.


Po završetku savjetovanja, na službenim Internet stranicama Općine Goričan bit će objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju za navedeni postupak nabave te se nakon toga cjelokupna Dokumentacija o nabavi sa prilozima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 


Javni naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta Dokumentacije o nabavu u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE 

Nacrt Dokumentacije o nabavi.zip

01 Ponovno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (1).pdf

02 Izvješće o provedenom savjetovanju (2).pdf

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA; Radovi na vanjskom uređenju turističko-sportsko-rekreacijskog centra uz ribnjak u Goričanu"

Datum: 07. kolovoza  2017. godine


Sukladno  članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), javni  naručitelj Općina Goričan otvara savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim  subjektima vezano uz otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet  nabave: „RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU  TURISTIČKO - SPORTSKO - REKREACIJSKOG CENTRA UZ RIBNJAK U GORIČANU“, evidencijski broj nabave: B-09/2017.


Savjetovanju se mogu priključiti svi  zainteresirani gospodarski subjekti te svoje primjedbe i prijedloge vezane uz  objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi te Troškovnik mogu slati isključivo na  e-mail adresu: opcina@gorican.hr  . 


Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim  subjektima otvoreno je do 17.kolovoza 2017. godine zaključno s 12:00 sati prema srednjeeuropskom  vremenu.


Po završetku savjetovanja, na službenim  Internet stranicama Općine Goričan bit će objavljeno Izvješće o provedenom  savjetovanju za navedeni postupak nabave te se nakon toga cjelokupna  Dokumentacija o nabavi sa prilozima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne  nabave.  


Javni naručitelj zadržava pravo izmjene  navedenog nacrta Dokumentacije o nabavu u bilo kojem dijelu prije objave  postupka javne nabave. 

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se  preuzeti OVDJE 

Nacrt Dokumentacije o nabavi.zip

01 Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.pdf

02 Izvješće o provedenom savjetovanju (1).pdf