Upravni odjel

Pročelnica Jasna Štampar-Ivanović

telefon: +385 (40) 601-192

e-mail: opcina@gorican.hr

 

Administrativni referent Jasna Vuk

telefon: +385 (40) 602-162

e-mail: referent@gorican.hr


Viši stručni suradnik Petra Markač

telefon: +385 (40) 602-280

e-mail: suradnik@gorican.hr

 

Komunalni redar Dominik Đurić

telefon                    +385 (40) 602-290

mobitel                  +385 (99) 6601-192

  e-mail         komunalni.redar@gorican.hr

 

RADNO VRIJEME


ponedjeljak - petak          7.00 - 15.00

pauza                             10.30 - 11.00

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

mobitel 1               +385 (98) 9069-748

mobitel 2               +385 (99) 7340-555

fax                           +385 (40) 602-163

 


Općina Goričan

Trg Svetog Leonarda 22
40 324 Goričan
Međimurska županija
Hrvatska

OIB: 14842985448