Važni telefonski brojevi

1
   Općina Goričan+385(40)601-192
2   Komunalni redar+385(40)602-290
3   Knjižnica i čitaonica Goričan+385(40)601-191
4   Ambulanta opće medicine I - Tonja Haničar, dr. med.+385(40)601-162
5   Ambulanta opće medicine II - Ivana Jambrović-Horvat, dr. med.spec. anest.+385(40)601-538
6   Stomatološka ordinacija - Dona Dolenec, dr.med.dent. 
+385(40)601-855
7   Župni ured sv. Leonarda - Goričan+385(40)321-363
8   Osnovna škola Goričan+385(40)601-160
9   Dječji vrtić Ružica+385(40)601-642
10   Dimnjačar+385(40)645-535
11
   Ljekarna Počuča Goričan
+385(40)601-730