Važni telefonski brojevi

1
   Općina Goričan+385(40)601-192
2   Komunalni redar+385(40)602-290
3   Knjižnica i čitaonica Goričan+385(40)601-191
4   Ambulanta opće medicine I+385(40)601-162
5   Ambulanta opće medicine II+385(40)601-538
6   Stomatološka ordinacija+385(40)601-855
7   Župni ured sv. Leonarda - Goričan+385(40)601-163
8   Osnovna škola Goričan+385(40)601-160
9   Dječji vrtić Ružica+385(40)601-642
10   Dimnjačar+385(40)645-535