Two Rivers One Goal

U izradi
Vrijednost projekta: 842.285,50 €


Sadržaj  ove Internet stranice isključiva je odgovornost Općine Goričan i ne  odražava nužno stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela. 


Planirane su dvije faze izgradnje, tako  bi se u ovoj prvoj fazi, koja bi započela za oko tri mjeseca, nakon  provedbe javne nabave izgradilo sljedeće:
•    uređenje pješačko biciklističkih staza
•    uređenje dijelova staza uz građevine i mjesta okupljanja većeg broja ljudi
•    postavljanje betonskih klupa uz šetnicu te koševa za otpatke
•    hortikulturno uređenje
•    izgradnja drvenog „gata“ te nekoliko priveza za manje čamce
•    izvedba javne rasvjete
•    izvedba cijevnog betonskog propusta sa drvenom ogradom prema kanalu Jagodnjak
•    uređenje vanjskog fitnesa na otvorenom uz šetnicu
•    postava montažnih drvenih sjenica sa klupama i stolom te vanjskih roštilja
•    uređenje dječjeg igrališta
•    uređenje parkirališta za osobna vozila i autobus
•    uređenje sportskih igrališta (odbojka na pijesku, košarka, boćalište, nogomet, stolni tenis, „skate-park“)

  

Također, u zgradi općine Goričan urediti će se i opremiti prostorija  sa zaposlenom kompetentnom osobom koja će za vrijeme trajanja projekta  svim zainteresiranima pružati vjerodostojne, pouzdane i točne  informacije o samom projektu.
U drugoj fazi projekta planira se izgradnja zgrade turističko – poslovno – ugostiteljske namjene i uređenje samog jezera.
Cjelokupni  projekt EGTS-a koji je prošao na natječaju težak je 842.285,50 eura ili  6,4 milijuna kuna i uključuje sve donje međimurske općine uz rijeku  Muru i Dravu uključujući i općinu Legrad, gdje će se izgraditi na rijeci  Muri i Dravi pet pontonskih pristaništa od kojih će jedno biti na  području Općine Goričan.
Prema Institutu za javne financije Hrvatske,  za proteklo razdoblje od 2011. godine, općina Goričan je naj uspješnija  jedinica lokalne samouprave(uključujući gradove i općine) u sjevernoj  Hrvatskoj. Općina Goričan povukla je iz EU fondova 338,2 kune po  stanovniku a primjerice Međimurska županija povukla je 41,4 kune a grad  Čakovec 46,3 kune po stanovniku.
Projektom teškim 2 milijuna kuna ili  254.224,50 eura, općina Goričan još više je porasla na ljestvici  uspješnosti povućenih novaca iz EU fondova.
Općina Goričan  kandidirala je krajem prošle godine još jedan projekt iz područja  turizma  i to u programu Interreg Hrvatska-Slovenija. Projekt je  kandidiran zajedno sa općinom Šentilj iz Slovenije a vezanom na vrijedne  arheološka nalaze iz željeznog doba sa područja općine Goričan. Ovim  projektom bi se obnovila arheološka iskapanja, od vrijednih nalaza  izradile bi se replike i napravili bi se male građevine za turističko  razgledavanje kako tumula tako i predmeta koji su se koristili u ono  doba. Projekt je prošao prve provjere i mogao bi uskoro biti odabran od  strane ovog EU fonda.

01 Osnovne informacije o projektu