Javna nabava

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 110/07, 125/08) obavještavamo Vas da načelnik općine Goričan obavlja funkciju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, te općina Goričan kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa Domom Zdravlja Čakovec. Ujedno Vas obavještavamo da načelnik nije vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20 %.