DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORIČAN

PROSLAVA 125. OBLJETNICE POSTOJANJA I RADA DVD GORIČAN - pogledajte

POVIJEST RADA DRUŠTVA KROZ 125.GODINA
1888-2013.


Vatra,oganj,Božji je dar čovjeku. Njome je obilježio veliki pomak u svojoj povijesti. Vatra je velika blagodat a ujedno i velika opasnost zbog neodgovornog ponašanja čovjekova ili pak zbog djelovanja viših sila.

Vatru gasi-brata spasi!

Još davne 1888. godine kada je Međimurje pripadalo sadašnjoj Mađarskoj (Austro- Ugarskoj) i primjenjivali se njihovi zakoni, Mađarska je te godine donijela zakon kako svako tadašnje selo mora imati organiziranu vatrogasnu službu poradi preventivnog djelovanja i gašenja požara u slučaju istog. Već tada su postojali profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, ali u našim selima zbog premalo financijskih sredstava su postojali samo dobrovoljni vatrogasci. Svako selo je moralo imati određenu špricu, imali su svoje oznake  i drugu opremu potrebnu za gašenje požara, zavisno od infrastrukture koja se nalazila u selu, a tadašnje općine su morale osigurati financijska sredstva za vatrogasnu opremu. Na tom popisu dobrovoljnih vatrogasaca nalazilo se oko 30 vatrogasaca koji su u svakom trenutku morali biti raspoloživi i spremni za intervencije.

U vrijeme Austro-Ugarske u Međimurju je osnovano svega 15 vatrogasnih društava od čega samo tri u prvim desetljećima 20. stoljeća. Možda je to puno, a možda i malo. Za Međimurje puno ako se usporede ostali dijelovi tadašnje Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u kojoj je ukupno osnovano 177 vatrogasnih društava, odnosno malo glede na ozračje u kojem su društva djelovala i u kojem su se razvijali urbani, društveni, gospodarski i ostali sadržaji života u međimurskom prostoru. Dodajmo da dotadašnje osnovano vatrogastvo u Međimurju nije imalo svoje udruženje, koordinaciju na razini Međimurja. Vjerojatno su članovi međimurskih vatrogasnih društava nazočni strukovnom vatrogasnom tečaju koji je Ugarska vatrogasna zajednica organizirala 1901. godine u deset mađarskih gradova.
Podsjetimo, Međimurje je tada upravno spadalo pod Zala županiju u Ugarskoj pa je i vatrogastvo ustrojeno sukladno tadašnjim propisima koji nisu bili najskloniji potvrđivanju slobodnog udruživanja građana, pa makar to bile i humane službe, društva za pomoć bližnjemu. To nam potvrđuje i činjenica što su 1885. godine po tadašnjim vlastima registrirana samo četiri vatrogasna društva: Čakovec, Prelog, Mursko Središće i Legrad. Činjenica je i to da su sva seoska vatrogasna društva zamrla zbog nemarnosti tadašnjih vlasti za vatrogastvo, a o nastanku i djelovanju nemaju arhivu. Valja napomenuti, radi usporedbe, statistički podatak da je u Međimurju osnovano 15 DVD-a od 1875. do 1918. godine, a toliko ih je osnovano (pojedina obnovljena) samo 1925. godine.
U Međimurju vatrogasna društva niču gotovo u isto  vrijeme u to doba. Nije to slučajno. Međimurci su odavno,zbog guste naseljenosti,morali u svijet i odatle-iz tvornica u kojima su radili,donosili su vijesti o zaštiti od požara. I drugo,još važnije,gusta naseljenost uvjetovala je zbijanje naselja,sela,kuću do kuće, a uz njih su bili i gospodarski objekti,a sve je to bilo pokriveno šopom. Kako pak niti odvod dima s kućnog ognjišta nije bio propisno uređen,razumljivo je da su požari bili česti i veliki. To se naročito odnosi na Goričan, jedno od najvećih mjesta u Međimurju. Nije ni nimalo slučajno što je  u mjestu “na bregu“,dakle na najistaknutijem  i najvišem mjestu ,podignuta već 1822.godine kapelica posvećena Sv.Florijanu, zaštitniku od požara.

Na temelju posrednih izvora ,zaključuje se da je 04.svibnja 1888.godine u Goričanu,na inicijativu mještana održan skup na kome se raspravljalo o utemeljenju vatrogasnog društva. Ono je službeno osnovano 31.prosinca 1888.godine,dakle na samo „staro leto“,a taj podatak bilježi Zapisnik sjednice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan.
Za prvog predsjednika izabran je tadašnji gorčenski  župnik vlč. Ivan Kenđelić. Članovi osnivači su bili svi koji se navode i kao članovi 1892.godine a popisani su na mađarskom jeziku koji je bio onda služben u Hrvatskoj.
Popis osnivača:Kengyelics  Janos, Vizmathy   Sandor, Vertheimer Jakov, Friedrich   Nandor, Tanczos   Ferenc, Hanzsics   Ferencz, Szmolek  Jozsef, Halics   Florian, Jambrovics   Mihaly, Golenya   Gyorgy, Varovics   Gyorgy, Tiszay  Istvan, Bergovecz  Balint, Markulia   Florian, Baboszek  Ferencz,  Koos  Janos,  Viczar  Janos,  Skett  Alajus,  Tiszay  Mihaly, Pongracz  Mihaly,  Czavlek  Florian,  Kolonics  Lenard, Beti  Gyorgy i Margjetko  Florian. Predsjednik društva je bio Kenđelić  Ivan, a zapovjednik Tancoš  Franjo.
Daljnju aktivnost Društva moguće je pratiti listamo li po mnogočemu zanimljiv zapisnik DVD-a počevši od 1892.godine.
Godine 1901.članstvo se povećava. Prema Zapisniku članovi su tada:Harizs   Karoly, Koncssics   Istvan, Golenya   Joszef, Mulkovics  Paul ,Ribarics  Istvan, Szmolek   Joszef, Glavak   Vincze, Viczar   Janos, Kerovecz  Mihaly, Brodarics   Matyas, Dobos   Mihaly, Szmolek   Rokus, Jaksics   Matjas, Androcsecs   Tomas, Halcz   Jozsef, Vargek  Lenard, Ofjerka   Janos, Ivanecz   Lenard, Meszarics   Istvan, Kolenics  Lenard, Hranyecz   Lenard, Ruzsics   Istvan, Katanec  Jozsef, Bergovecz  Jozsef, Macsek    Gyorgy, Margyetko  Antol, Vrazsics   Lorincz, Jaksics  Istvan, Gudlin   Matjas, Gudlin   Lenard, Kerovecz   Gyorgy, Vinczek   Mihaly, Mlinarics   Janos. Predsjednik Društva je bio Harizs  Karoly, a zapovjednik Koncsics  Istvan. Ukupno 36 članova.

Godine 1902.u sklopu DVD Goričan formirana je puhačka sekcija koju je utemeljio i vodio Pavel   Hranjec, kapelnik i dirigent, poznata pod imenom Limena glazba Goričan.
Kapelnika Pavela Hranjec nalazimo u Matičnoj knjizi 1903.godine kao člana DVD Goričan.

Nakon raspada Austro-ugarske monarhije i osnivanja 1918.godine Kraljevine Jugoslavije, prvi zapisnik  na hrvatskom jeziku  s kajkavskim  narječjem datira od 20.kolovoza.1919.godine.Iz tog zapisnika vidi se da su „Nazočeni članovi“ Društva : Kiš  Andro-predsjednik, Golenja  Josip-kapetan, Vadlja  Pavao-potpredsjenik, Vadlja  Karli,Mesarić Mato, Kerovec  Gjuro, Horvath  Ivo, Gudlin  Josip, Zagorec  Josip, Mulković  Pavao, Jambrović  Valent, Kovač  Gyuro, Mardjetko  Anton ,Ivanec  Gjuro, Slavek  Ivan, Pongrac  Vinko, Kolac  Leno, Blagus  Leno, Katanec  Ivo, Farkaš  Ivo, Vojvoda  Andro,Glad  Ivo, Blažek  Jakob, Cvetko  Tomaš i Hranjec  Pavao.

Bilješke u Zapisniku svjedoče o radu Društva, o problemima s kojima se susretalo i akcijama koje je pokretalo. On bilježi također pritužbe koje su pojedini članovi upućivali pretpostavljenima ali i kazne što su slijedile poradi neodazivanja na vježbu.
Tako u Zapisniku od 29.06.1920., a vodio ga je tajnik Pavao  Hranjec, pod 3. točkom čitamo;Jeli se imaju kaznit oni Članovi koji ne dođu na vježbu, imaju se kaznit prvi puta sa 5 kuna, drugi put isto 5 kuna, a kaznu platit u roku 8 dana, i to koji će bit jedno za drugim 2 krat kažnjen,oduzme mu se odijelo i isključi se takav element iz Društva.
Podatak svjedoči da se Vatrogasno društvo zalagalo za red i disciplinu jer je samo tako moglo izvršiti postavljene zadatke, a ne da u gašenju ognja-kako ,doduše,još 1895.godine bilježi župnik Kenđelić; “vatrogasci bez zapita i reda,hodaju kao muhe bez glave“.

Dobrovoljno vatrogasno Društvo je bilo glavni organizator zabavnog života u selu. Obično su se priređivale dvije zabave godišnje i zapisi o njima pružaju i određenu sliku društvenog života u tadašnjem Goričanu. Vatrogasne zabave je Društvo priređivalo najviše poradi financijskih motiva,jer je ostvarenim prihodom pribavljalo potrebita sredstva za rad.

Tako je u zapisniku od 04.01.1920. godine zabilježen dogovor za „godišnju običnu zabavu“ koja se održala 6.siječnja u prostoriji,bivšoj staroj Ovodi(ovoda,mađ.-dječji vrtić).Precizirana su sva zaduženja,no uz to,zanimljivo,i kazne za neodazivanje na zabavu,tako u kasnijem zapisniku od 23.01.1921.godine čitamo:Zaključeno je da svaki član mora biti na zabavi 31.12.1921.,a ukoliko ne bi došao ima platiti 50 kuna globe. U slučaju da ne bi htio platiti globu,biti će mu oduzeta oprava“.
Svi ti podaci u svezi vježbi i zabava vrlo jasno govore da su vatrogasci Goričana u ono doba i te kako držali do stege, da su vodili računa o organiziranosti i slozi,što je svakako glavna pretpostavka za obavljanje osnovne zadaće-gašenja ognja.

U tom je smislu zanimljiva prisega,“zavjera članova prema službovniku“ od 30.X.1921.godine.Navodi se popis svih djelatnih vatrogasaca koji su prisegu redom potpisali:“ Ja  Ivo  Vičar, Karl   Vadla, Luka  Blagus, Pavel   Mulković, Gjuro  Kerovec, Ivo  Tisaj, Mijo  Pongrac, Jozef  Zagorec, Ivo  Horvat, Ivo  Glad, Gregor  Majc, Šandor  Hranjec, Mato  Mesarić, Gjuro  Pavlic, Valent  Stanko,Ilija  Jurkek, Andro  Mesarić, Pavel  Stanko, Mato  Hranjec, Štefo  Golenja, Ivo Farkaš, Andro  Mati, Gjuro  Andročec, Florijan  Pintar, Gjuro  Kovač, Gregor  Mesarić, Gjuro  Ivanec i Mato  Cvetko,javno i svečano obećanjem i svoju poštenu riječ zadajem da ću čast i pravo dobrovoljnog vatrogasnog društva u Goričanu vazda štovati, propisane dužnosti savjesno vršiti i zapovjedi društvenoga zapovjedništva i pretpostavljenih slušati kako to čestitom i poštenom čovjeku pristoji i to potvrđujem i ovom desnicom“.

Društvo se isticalo i  u humanitarnim akcijama. Tako je zabilježeno 11.veljače1922.godine:“da se iz društvene vatrogasne blagajne isplati za siromašnu školsku djecu 100 kruna od ulaznini(ulaznica od održane zabave)“.
Svoju 35.godišnjicu Društvo obilježuje 03.lipnja 1923.godine, a prihvaćeno je da se zabava održi kod Lepoglavca na bregu.  Vlasnik krčme Lepoglavec, obavezao se da „ u dvorištu o svom trošku ima podići od granja sjenicu, da dade svoj namještaj, svjetlo, svakom glazbeniku po 2 litra vina, večeru i u pol noći zakusku. I sto tako će dati pojedinom gostu po zahtjevu jela i pića. Vino će dati: ruzno litru po 8 din, belo litru po 7 i pol din i to ono koje je kod istoga izabrano. Također se navode zaduženja pojedinih članova,visina ulaznice(muž i žena 15 dinara, pojedina osoba 15 dinara) i početak zabave u 2 sata popodne. No, u zapisniku se ne navodi je li se na još koji način(svečana sjednica) obilježila ova obljetnica.

Članovi Društva uživali su u mjestu određene povlastice. Tako je općinski odbor Goričan 1927.godine,zaključio:“da se članovi vatrogasnog društva oslobađaju davanja općinskih težaka, ordonanca i podvoza. Članovi vatrogasnog društva dužni su čistiti vatrogasne sprave i nadzirati noću stražu“.
Povlastice nisu bile dugo na snazi,te je 1931.godine,općinsko poglavarstvo uskraćuje povlastice,pa općinskom načelniku Andriji  Kišu i bilježniku Pavlu  Vučiću, članovi Društva podnose skupnu ostavku. Stoga poglavarstvo 01.rujna 1931.godine konstituira novi sastav Društva kome je predsjednik upravo načelnik Andrija  Kiš a zapovjednik Vinko  Horvat. Članovi tog novog Društva bili su:Bašnec  Ignac,Bašnec  Lovro,Bergovec  Pavao,Blagus  Ivan,Blagus Luka,Brodarić  Josip,Čavlek  Andro,Čavlek  Valent,Čonka  Andro,Fileš  Ivan,Fileš  Mato,Golenja  Josip,Horvat  Stjepan,Horvat  Tomo,Horvat  Vinko,Ivanec  Stjepan,Kiš  Andrija, Kos  Mato, Kovač  Adam,Lepoglavec  Ivan,Marđetko  Ivan,Marđetko  Tomo,Matišić  Pavao,Medvar  Đuro,Mesarić  Leno,Mesarić  Leno II,Novak Franjo,Petric  Gabor,Pintar  Florijan,Pongrac  Anton,Slaviček  Mato,Šavora  Ivan,Vojvoda  Rok i Vražić  Mato,dakle 35 od ukupno 36 članova.

Društvo je 20.rujna 1931.godine ukazom kralja Aleksandra I odlikovano Zlatnom medaljom za građanske zasluge a 1934.godine članovi Društva prihvaćaju preporuku Vatrogasnog saveza Kraljevine Jugoslavije da pristupe osnivanju podmladka.

Godine 1935.članovi Vatrogasne čete su:Andro  Čonka-predsjednik,Luka  Blagus –zapovjednik,Ivan  Fileš-dozapovjednik,Josip  Boršćak-tajnik,Pavao  Bergovec-blagajnik,Mato  Vražić-spremištar,Stjepan  Horvat,Ivan  Lepoglavec,Mato  Barić i Marko  Gudlin-odjeljenja vođe.Članovi su još bili:Josip  Brodarić,Lovro  Bašnec,Vinko  Horvat,Ivan  Horvat,Andro  Čavlek,Valent  Čavlek,Nikola  Bašnec,Vinko  Hranjec,Ivan  Mesarić,Ivan  Mesarić II,Mato  Slaviček,Stjepan  Slaviček,Josip  Bašnec,Valent  Krznar,Leno Horvat,Valent  Dvorščak,Franjo  Novak,Valent  Golenja,Florijan Pintar,Andro  Halec,Đuro  Medvar,Josip  Brodarić,Franjo  Ivanović i Adam  Kovač.
Inače te godine Vatrogasna četa ima 36  izvršujučih članova,a od toga 9 časnika; a  1943.godine prema zapisniku iz 1935.godine imala je 20 vježbi,23 škole i 3 zabave s čistim dobitkom od 1.700 dinara.
Da je DVD Goričan disalo hrvatskim,domoljubnim duhom svjedoči ovaj primjer: nadležni traže od predsjednika Čonke, prema zapisniku od 28.03.1935.da podnese ostavku jer je na sastanku pročitao proglas i vršio promidžbu za listu dr. Vlatka Mačeka. U zapisniku se navodi;svi članovi izjavili su da ako predsjednik dade ostavku  i svoju dužnost napusti,da će i oni isto svi učiniti!Tada je jasno bilo da su svi  Društva s oduševljenjem prihvatili okružnicu Vatrogasne zajednice Savske banovine iz Zagreba od 31.12.1937.godine,kojom se društva izvješćuju o prekidu hrvatskog vatrogastva sa Vatrogasnim savezom Kraljevine Jugoslavije.

Zapisnici Društva od 1892. do 1934.godine svjedoče  eto,o aktivnostima i radu DVD-a Goričan,bilježe pripreme za zabave i obračune nakon nje,navode popise članova i pojedinačna ispisivanja i isključivanja,opisuju razmirice među članovima i slično.
Šteta je što zapisničari nisu navodili kojom je i kakvom opremom raspolagalo Društvo,što bi svakako omogućilo još detaljniju sliku o djelatnosti predratnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan. Naknadnom  provjerom zapisnika pronalazimo i evidenciju opreme društva  a po pričanju starijih članova Društva,za početak rada Društvo je kupilo ručnu špricu koji su na gašenje vukli konji. U špricu se ulijevala voda a četvoro vatrogasaca je pumpalo te se je  stvarao  pritisak vode pa je voda pod pritiskom izlazila iz cijevi. Naknadno je još kupljena jedna ručna šprica,a obje se nalaze u posjedu  DVD Goričan još i danas. Najviše građe o radu Društva ima od 1932 do 1937 godine,postoje zapisnici,obavijesti,okružnice i ostali pismeni dokumenti koji začuđuju da je u ono vrijeme  tako uredno vođena dokumentacija .
Iz te dokumentacije vidimo da su vatrogasci imali tri intervencije na gašenju požara i to:01.XI.1935. u 22 sata izgorio je škedenj i drvarnica kod Kalšan  Ivana iz Goričana u Donjem kraju,zatim 04.XI.1935. u 20 sati izbio je požar kod Herman  Gabora iz Goričana,Donji kraj,tu je izgorjela štala i štaganj za sjeno, i zadnji požar se dogodio 07.XI.1935.kod Hranjec  Ivana iz Goričana,Makovica,tu je izgorio štagalj sa slamom.
Društvo je 1934.godine nabavljalo i Vatrogasni vjesnik,koji se štampao u Zagrebu a preko njega su se članovi upoznavali sa novostima u vatrogasnoj službi.
Također ,Dobrovoljna vatrogasna četa 23.jula.1934.godine kupuje note i vježbenik za svoje članove  za iznos od 129 dinara i 50 para od Vatrogasne zajednice Djakovo.
Godine 1935.Vatrogasna zajednica Savske banovine  u Zagrebu ,objavljuje“Uputstvo za rad vatrogasnih četa“,te jedan primjerak šalje i u Goričan.
Počast umrlom članu Društva,opisuje se u Zapisniku od 16.12.1934.godine ,kada je umro izvršujuči  te član glazbenik Tizaj  Rafael. Sprovod je bio 18.12.1934.na groblju u Goričanu. Tom prilikom svečana straža  nosila je lijes  na groblje a tamo je brat zapovjednik i kapelnik održao dirljiv govor za vrijeme pokopa i time su mu dali zadnju počast uz poklik“Slava mu“.

Ustroj vatrogastva u to vrijeme izgledao je ovako:
1.Vatrogasni savez Kraljevine Jugoslavije
2.Vatrogasna zajednica Savske banovine  u Zagrebu
3.Vatrogasna župa sreza Prelog
4.Vatrogasna četa /društvo Goričan

Začuđuje da poslijeratni rad Društva nije detaljnije i pažljivije bilježen,štoviše,slabije i ne redovitije nego između dva rata. Sasvim je sigurno da je bilježenja bilo,-jer se toga pojedini članovi sjećaju,no većina se tih dokumenata izgubila,zametnula.
U godini proslave značajne obljetnice ,100.godina postojanja,trebamo u istinu žaliti što DVD Goričan nema sređenu,sistematiziranu dokumentaciju jer bi to omogućilo potpuniji uvid u rad ove najstarije društvene organizacije u Goričanu. Je li posrijedi nemar ili što drugo,tek autoru ovih redaka preostaje da –na temelju Matične knjige članova Društva,zapisnika od 1949 do 1956.godine,pojedinih izvještaja te usmenih informacija-predoči čitatelju najvažnije činjenice iz novije i najnovije aktivnosti Društva.
Zapisničarove bilješke koje je vodio Lovro  Horvat,svjedoče da se Društvo u poraću angažiralo pored redovitih predavanja i vježbi-na pojedinim akcijama od interesa za selo;u stražarenju za vrijeme vršidbe žita,branju kukuruza,popravku mosta i drugo.
Od  članova se zahtijevala disciplina pa je,primjerice 1951.godine zaključeno da se  briše iz članstva onaj vatrogasac koji se triput ne odazove na vježbu,zamjeralo se članovima koji se nisu pojavljivali na glasanjima za općinske organe,razmišljalo se o gradnji vatrogasnog doma,o pomlađivanju Društva,o formiranju ženskog odjeljenja.
Godine 1949.u rad Društva se uključuju:Florijan  Hranjec,Leno  Horvat,Antun  Bašnec,Ivan  Hranjec,Ivan  Blagus,Slavi  Pintar, i Valent  Ribić.
Godine 1952.u rad Društva uključuju se:Sršan  Stjepan(predsjednik),Horvat  Lovro(tajnik),Blagus  Ivan(komandir),te Vlahek  Ivan,Moharić  Mijo,Varović  Stjepan,Pintarić  Florijan,Gudlin  Vinko,Bašnec  Mato,Medvar  Đuro,Andročec  Franjo,Slaviček  Stjepan,Vargec  Stjepan,Moharić  Rafael i Vargec  Florijan.

U izvještaju iz 1963.godine,spominje se da DVD Goričan „broji 40 izvršujučih članova“.Ujedno se navodi da Društvo raspolaže s jednim agregatom marke „Savica“,sa dva ručna stroja te sa 16 metar usisnih i 80 metara tlačnih cijevi.Iako je u selu premalo bunara iz kojih  se crpila voda za gašenje požara,DVD je uspješno pogasio tri požara u selu kad su gorjele gospodarske zgrade Cile  Kolarić, Josipa  Gosarić i Feliksa   Kocijana.

PROSLAVA 100.OBLJETNICE RADA DVD GORIČAN

Godine 1988.Društvo posjeduje agregat marke“Rosenbauer“ i „Cigler“,vatrogasno kombi vozilo i auto –cisternu FAP. Da bi se sve to moglo adekvatno čuvati i biti u pravodobnoj funkciji,Društvu su potrebne  odgovarajuće prostorije. Zato se vrše neposredne pripreme za gradnju vatrogasnog spremišta ,uz sjevernu stranu Društvenog doma.Vatrogasno kombi vozilo kupljeno je 25.05.1976.godine,bilo je marke IMV 1600R, cijena mu je bila 91.000 dinara.

Članovi Društva 1988.godine su:Marđetko  Ivan,predsjednik(član od 1960),Marčec  Josip,podpredsjednik(1965),Bašnec Franjo,tajnik(1972),Lukačec  Tomica,blagajnik(1972),Smolek  Đuro,komandir(1968),Grgan  Ivan,zamjenik komandira(1972),Tisaj  Antun(1958),Krznar  Zdravko(1982),Horvat  Ivan,Marđetko  Josip(1978),Vargec  Florijan(1952),Baranašić  Ivan(1973),Slaviček Stjepan(1933),Moharić  Nikola(1940),Ošlaj  Stjepan(1946),Pongrac Luka(1950),Hranjec  Leonard(1950),Gotal  Jakob(1973),Kos  Ivan(1946),Pongrac  Matija(1956),Kvakan  Matija(1962),Stanko  Ivan(1962),Sokač  Josip(1975),Žvorc  Ivan(1962),Lukovnjak  Leonard(1972),Strahija  Ivan(1978),Blažek  Stjepan(1975),Makaj  Vlado(1977),Mlinarić  Drago(1978),Petak  Ivan(1976),Gotal  Stjepan(1978) te slijedeći omladinci:Mesarić  Anđelko,Medvar  Ivan,Hranjec  Ivan,Lepoglavec  Zlatko,Lepoglavec  Stjepan,Gudlin  Ivan,Mikec  Ivan,Harandi  Ivan , Cvjetanović  Zoran,Marđetko  Ivan,Gudlin  Leno i Jurkek  Zdenka..Dakle 1988.godine DVD Goričan ima 42 aktivnih vatrogasaca.

Te,1988.godine ,24.srpnja,DVD Goričan svečano je proslavio svoju veliku obljetnicu-100 godina svoga postojanja. Ovaj velik događaj za Društvo i mjesto svojom su nazočnošću uveličala Dobrovoljna vatrogasna društva iz Preloga, Turčišća, Cirkovljana, Oporovca, Čakovca, Čehovca, Ćukovca, Draškovca, Male Subotice, Hodošana, Donjeg Kraljevca, Đelekovca, Palinovca, Kotoribe, Donje Dubrave, Donjeg Mihaljevca, Velika Mlaka i Čakovečki Čateks.

Popis predsjednika DVD Goričan u 125.godina postojanja:
1.Kenđelić Ivan(župnik),-- od 1888 do 1896 godine
2.Harizs Karlo ,---     od 1897 do 1904
3.Pongracz Pavao ,--  od 1905 do 1913
4.Ribić Stjepan,--     od 1914 do 1918
5.Kiš Andro,-  -      od 1919 do 1920
6.Tisaj Ivan,---      od 1921 do 1922
7.Vičar Ivo,---       od1922 do 1930
8.Kiš Andro,--       od 1931 do 1932
9.Marđetko Tomo,--od 1933 do 1934
10.Čonka Andrija,--od 1934 do 1938
11.Horvat Vinko,--od 1939 do 1946
12.Slaviček Stjepan,--od 1947 do 1950
13.Sršan Stjepan,---od 1951 do 1957
14.Purić Leonard,---od 1958 do 1962
15.Marđetko Ivan,--od 1963 do 1988
16.Bašnec Franjo,--od 1988 do 1991
17.Vargec Florijan,---od 1991 do 2001
18.Lukovnjak Predrag,---od 2001 do 2004
19.Plakalović Christijan,--od 2005 do -----

Na proslavi 100.godišnjice Društva,u kulturnom programu sudjelovale su ritmička,folklorna i tamburaška skupina KUD-a Goričan te Limena glazba Goričan koja je zabavljala uzvanike u poslijepodnevnom i večernjem druženju.
Kapelnik Limene glazbe Goričan  Gudlin  Leonard se na proslavi učlanio u DVD Goričan.
U ime Vatrogasnog saveza Hrvatske  prisutan proslavi bio je Branko  Jurić ,koji je Društvu uručio vrijedno priznanje;Vatrogasnu zvijezdu I reda.

REPUBLIKA HRVATSKA

Od 1991.godine ,dakle u prvoj godini suverene Države Hrvatske,članovi DVD  Goričan obnovili su drevni stari običaj čuvanja i stražarenja kod Božjeg groba na Uskrs u župnoj crkvi Sv.Leonarda.Također se davalo dežurstvo kod paljenja Vuzmenke.
Predsjednik DVD Goričan bio je Vargec  Florijan,tajnik  Purić Darko a blagajnik Bašnec  Franjo.

Godine 1991/1992.izgrađeno je vatrogasno spremište za vozila i opremu,površine 105 m2,uz sjevernu stranu Zadružnog doma,dobrovoljnim radom vatrogasaca i mještana Goričana.
DVD Goričan aktivno je i sudjeluje na svim društvenim i crkvenim događanjima u mjestu.
Na Lenardovo, 06.11.1995. povodom dana župe Goričan,  dolazi zagrebački nadbiskup i kardinal Franjo  Kuharić,koji se sastaje kod crkve  sa članovima DVD Goričan,zahvaljuje im se na očuvanju vatrogastva u mjestu i sudjelovanja u crkvenim događanjima ,te se zajedno fotografiraju za uspomenu .
Na dan 04.svibnja 1996.godine župu Goričan posjećuje biskup Juraj  Jezerinac,te je na  dan zaštitnika vatrogasaca Sv.Florijana uveličao  našu proslavu. Također je snimljena  fotografija članova DVD Goričan sa biskupom.

GODINE 1998. DVD GORIČAN  SLAVI  110.OBLJETNICU

Oprema Društva u 1998.godini je slijedeća; auto cisterna FAP,agregati“ Rosenbauer“ i „Cigler“,rabljeno kombi vozilo  te 50 komada usisnih i tlačnih cijevi.
Zbog dotrajalosti kombi vozila  predsjednik Društva  Vargec  Florijan pokreće akciju za nabavku novog kombi vozila. Slijedeće godine nabavljeno je novo kombi vozilo,koje je još i danas u upotrebi.

Članovi Društva su :Stjepan  Slaviček,Florijan  Vargec,Leonard  Hranjec,Ivan  Marđetko,Ivan  Stanko,Mato  Kvakan,Mato  Pongrac,Leonard  Špoljarić,Tomo  Lukačec,Antun  Tisaj,Ivan  Žvorc,Stjepan  Blažek,Franjo  Bašnec, Leonard  Lukovnjak,Ivan  Vražić,Ivan  Srahija,Drago  Mlinarić,Ivan  Branašić,Vlado  Makaj,Ivan  Petek,Branko  Pongrac,Mladen  Žvorc,Josip  Brodarić,Stjepan  Sinković,Đuro  Smolek,Ivan  Grgan,Antun  Vranešić,Slavko  Loparić,Andrija  Slaviček,Josip  Stanko,Predrag  Lukovnjak,Mato  Bašnec,Marko  Loparić,Tomislav  Ševa,Božidar  Medvar,Mladen  Harmicar,Leonard  Gudlin,Matijas  Blagus,Kristijan  Markač,Mladen  Sokač,Milivoj  Prijaković,Stjepan  Lepoglavec,Zlatko  Lepoglavec,Mijo  Medvar,,Vladimir  Dominik,Davor  Balent,Anđelko  Mesarić,Andrija  Glad,Ivan  Hranjec,Anđelko  Kranjec,Josip  Gudlin,Stjepan  Horvat,Mario  Harmicar,Milenko  Hranjec,Zoran  Cvjetanović,Zoran  Malović,Đuro  Medvar,Damir  Bašnec,Mijo  Krčmar,Vlado  Purgar,Alen  Ribić,Ivica  Medvar,Marko  Kovač,Željko  Smrk,Miroslav  Marđetko,Darko  Strahija,Ivica  Majc,Nenad  Tisaj,Ivan  Horvat,Ivan  Markač. Te 1998.godine DVD Goričan imao je 74 člana.

Mladež DVD čine:Goran  Baksa,Mario  Bašnec,David  Bergovec,David  Blagus,Nikola  Grgan,Ivan  Hranjec,Damir  Kos,Tomi  Marđetko,Ivan  Vargek,Marko  Vidović,Nikola  Šavora,Tomislav  Šavora,Marijana  Harmicar,Kristina  Plakalović,Sanja  Vlah,Jelena  Matić,Jelena  Petric,Petra  Ružić,Silvija  Vugrinec,Ivica  Kolarić…

Predsjednik Društva bio je Florijan  Vargec,dopredsjednik Leonard  Gudlin,tajnik Stjepan  Sinković,blagajnik Mato  Bašnec,zapovjednik Ivan  Vražić,dozapovjednici Mladen  Žvorc i Slavko  Loparić,spremištar Drago  Mlinarić.
Na redovnoj izbornoj godišnjoj skupštini 13.01.2001.godine,za predsjednika Društva izabran je Predrag  Lukovnjak,zapovjednik Društva je Ivan  Vražić a tajnik Sanja  Vlah.
Nakon samo dva mjeseca dugogodišnji zapovjednik Ivan Vražić podnio je pismenu ostavku.
Na izvanrednoj skupštini održanoj dana 31.03.2001.godine za zapovjednika je izabran Slavko  Loparić. Dogovoreno je da će  se  Loparić baviti  operativnim poslovima a Vražić događanjima oko proslava. Također je donijeta odluka da se Ivan  Vražić imenuje za počasnog zapovjednika.

Društvo kupuje sklopive ljestve dužine 12 m,univerzalne mlaznice,radne kombinezone,radne odore ,šljemove i ostalu nužnu opremu.
Dana 04.05.2002.održana je osnivačka skupština Mladeži DVD Goričan. Voditelj  vatrogasne mladeži je Kristijan  Markač.
Krajem 2002.godine Društvo kupuje izolacioni aparat za dišne puteve, kupuje se i 5 profesionalnih zaštitnih kombinezona.

Dana 11.08.2003,donijeta je jednoglasna odluka o izgradnji službenih prostorija Društva,radovi su odmah  počeli, te su krajem godine izvedeni slijedeći radovi:  postavljeni zidovi od  knaufa, postavljeni prozori,potrebno je postaviti stepenice i  podni laminat. Najveći problem kod tih radova bio je probiti betonsku deku i postaviti metalne stepenice.
Na redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj 17.01.2004.godine,tajnik je postao Ivica  Kolarić,  a priznanja za rad u DVD Goričan  dobili su:Vargec  Florijan(50 godina),Kvakan  Mato(40 godina),Vražić  Ivan,Lukovnjak  Leonard, Makaj  Vladimir i Loparić  Slavko(30 godina),Gudlin  Leonard,Brodarić  Josip(20 godina) i Bašnec  Mato,Strahija  Drago,Markač  Kristijan,Tisaj  Nenad,Ivica  Majc(10 GODINA ).
Zahvalnice su dobili;Jasenka  Cvetko,Šavora  Miljenko,Slaviček  Andrija,Plakalović  Nedeljko i Mlinarić  Drago.
Dosadašnji predsjednik Društva Predrag  Lukovnjak,dana 12.08.2004. podnosi ostavku.
Do izborne Skupštine Društvo vodi upravni odbor,u Društvo se 16.10.2004. uključuju dva nova člana Plakalović  Christijan i Ivković  Dragan.
Na izbornoj godišnjoj skupštini dana 15.01.2005.godine za predsjednika DVD Goričan je izabran Plakalović  Christijan,dopredsjednik je Lukovnjak  Predrag,zapovjednik Slavko  Loparić,dozapovjednik Markač  Kristijan.,tajnik Kolarić  Ivica,blagajnik Bašnec  Mato. Primljen je i novi član u društvo a to je Željko  Hranjec.

PROSLAVA  120. OBLJETNICE RADA DVD GORIČAN

Smjena generacija u radu DVD Goričan,malo je uzdrmala Društvo,broj  od 74 člana na proslavi 110.obljetnice smanjio se na 40  aktivnih članova na proslavi 120 obljetnice.
Novo rukovodstvo i aktivni članovi zasukali su rukave i  rezultati su vidljivi na proslavi 120.obljetnice Društva.

Proslava 120.obljetnice rada DVD Goričan ,održana je 24.06.2008.godine na Ivanje,u sklopu Dana općine Goričan.
Tom prigodom DVD Goričan,zajedno sa općinom Goričan kupilo je navalno vozilo marke DAF 1700,vrijednost vozila je bila oko 330.000 kuna,te je kupljeno na financijsli lizing od 5.godina.
Načelnik općine Goričan Mario  Moharić na toj svečanosti  predao je predsjedniku DVD Goričan Christijanu  Plakalović ključeve vozila.
Svečana proslava održavala se ispred  i u Domu kulture Goričan.
Na samoj proslavi potpisana je povelja o bratimljenju DVD Goričan i DVD Vukosavljevica.
Predsjednik Društva je Christijan  Plakalović, dopredsjednik Nenad  Tisaj, zapovjednik Slavko  Loparić, dozapovjednik  Markač  Kristijan, tajnik Plakalović  Kristina.
DVD Goričan u 2008.godini ima 40 aktivnih članova i  brojni vatrogasni pomladak.
Promjene na rukovodećim mjestima su česte pa je u 2009.dozapovjednik Kristina  Plakalović a blagajnica Martina  Stanko.

Godine 2009.u rad Društva primaju se ;Gudlin  Tomislav,Vlah  Željko i Gudlin  Leonard(ml) .
Društvo 2009.godine kupuje još jedno navalno vozilo marke „STAYER“,te sada posjeduje dva navalna vozila. U 2012,tajnik je Gudlin  Tomislav a blagajnica Krčmar  Suzana.
Godine 2011,u rad Društva se uključuju :Andročec  Josip,Andročec  Ivana,Horvat  Ivan,Krčmar  Suzana,Smolek  Anđelko,Golenja  Antonio,Vranešić  Tomislav,Mesarić  Anđelko,Gudlin  Petra,Gudlin  Valentina,Gudlin  Kristina,Plakalović  Smiljana,Plakalović  Dino, Mikloška  Paula i Purić  Magdalena.

Sadašnji ustroj vatrogastva u Hrvatskoj:
1.Hrvatski vatrogasni savez
2.Vatrogasna zajednica Međimurske županije
3.Vatrogasna zajednica općina D.Kraljevec-Goričan
4.Dobrovoljno vatrogasno društvo Goričan

Na temelju Zakonu o vatrogastvu i pravilniku te studije o procjeni ugroženosti od požara za općinu Goričan,Društvo je svrstano  u „B“društvo, te mora imati najmanje 20 operativnih  vatrogasaca,koji su obučeni za zvanje vatrogasac i da imaju  liječničku svjedodžbu da mogu ići na intervencije.
Novi statut Društva donesen je19.01.2013.na redovitoj izbornoj Skupštini,koji je usuglašen sa statutom Hrvatske vatrogasne zajednice,a na toj Skupštini je izabrano novo rukovodstvo i to:
Predsjednik Društva  je Plakalović   Christijan,dopredsjednik Gudlin   Tomislav,zapovjednik Loparić  Slavko,dozapovjednik Plakalović  Kristina,tajnik Andročec  Josip,blagajnik Gudlin  Leonard(st).

Sa danom 19.01.2013 članovi DVD Goričan još su;
Andročec  Ivana,Bašnec  Damir,Brodarić  Josip, Grgan  Nikola,Gudlin  Leonard(ml), Hranjec  Željko,Horvat  Ivan,Ivković  Dragan,Krznar  Ivica, Krčmar  Suzana, Loparić  Tomislav,Mesarić  Anđelko,Petric  Josip, Prijaković  Milivoj, Tisaj  Nenad, Vadlja  Zvonimir,Vlah  Željko ,Pongrac  Branko,Markač  Kristijan,Gudlin  Zoran, Baranašić  Ivan, Bašnec  Franjo,Makaj  Vladimir,Petak  Ivan,Pongrac  Mato,Tisaj  Antun,Vargec  Florijan,Vražić  Ivan, Vidović(Harmicar)   Marijana,Gosarić (Stanko)  Martina,Plakalović  Dino, Golenja  Antonio, Vranešić  Tomislav , Vlah  Sanja,Plakalović  Smiljana,Tisaj  Lucija,Purić  Magdalena,Mikloška  Paula,Smolek  Anđelko, Gudlin  Petra,Gudlin  Valentina,Gudlin  Kristina,Gudlin  Ivana,Kolarić  Davor i Markač  Tomislav.

Čitajući ovu povijest vatrogastva u Goričanu,u tih 125.godina,kroz rad u Društvu prošlo je mnogo spomenutih i nespomenutih mještana Goričana. Mještani Goričana uključivali su se u rad Društva iz jednog razloga a to je pomoći svom mještaninu u zlu koje donosi požar a izlazili su iz Društva iz svakojakih razloga. Neki su se zadržavali duže,neki kraće a većina do svoje smrti. Kroz svu tu povijest nekima su dodijeljena priznanja koja možda nisu zaslužili a neki za svoj rad nisu ni dobili priznanje ili zahvalu. Svima pokojnim i živim vatrogascima,koji su na bilo koji način pomogli u radu DVD Goričan iskrena zahvala i veliko HVALA.
Također zahvala i veliko HVALA,svim dobrotvorima i sponzorima Društva,kroz svih 125.godina rada,da ne bi nekog zaboravili spomenuti,nećemo ih nabrajati ali svi koji pročitaju ovaj tekst,znat će da smo mislili na njih.

Proslava 125.obljetnice održat će se 04.05.2013.godine  u Domu kulture u Goričanu. 

Tekst pripremio Gudlin Tomislav
Izvori teksta:
Knjiga „Goričan-1988“ napisao dr.Stjepan Hranjec
Arhiva dokumenata  DVD Goričan