Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu u 2024. godini

Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković raspisao je Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu u 2024. godini.

Javni natječaj za podnošenje prijava otvoren je do 14.12.2023. godine.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja za financiranje javnih potreba u sportu je 35.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 132,73 eura, a najviši iznos 3.981,68 eura.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

Više detalja u prilozima:

Natječaj za financiranje javnih potreba u sportu 2024. godine.pdf

Obrazac prijave.doc

Obrazac proračuna.xls

Izjava o partnerstvu.doc

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc

Izjava o nekažnjavanju.doc